Vertinimo gebėjimai Lietuvos ir Slovakijos bibliotekose

Kas yra vertinimo gebėjimai? Pasaulio mastu stebime didėjantį tokių bibliotekų skaičių, kuriose vyksta spartesni pokyčiai, nei kitose viešojo sektoriaus organizacijose. Tai natūralu, nes bibliotekų teikiamų paslaugų turinys ir vertingumas priklauso nuo patrauklumo vartotojams. Patrauklumą vartotojui parodo ne tik bibliotekos infrastruktūra, personalas ir turimi fondai, bet ir bibliotekos vertinimas, kurio rezultatai panaudojami veiklos planavimui, naujų žinių kūrimui, organizaciniam mokymuisi ir rinkodaroje. Objektyviam, sistemingam ir moksliškam vertinimui reikalingi vertinimo gebėjimai planuojant indėlį ir išeigą, poveikio supratimui ir interpretavimui. Kadangi išoriniam vertinimui bibliotekos stokoja finansinių išteklių, būtina ugdyti vidinius vertinimo gebėjimus. Vertinimo gebėjimai…