Dalijimosi ekonomika pagal Brett Scott

Žurnale „Veidas“ dar 2015 m. V. Žukauskas teigė, kad dalijimosi ekonomika (angl. – sharing economy) po truputį atkeliauja į Lietuvą. Autorius reiškinį traktuoja paslaugų kontekste, pirmiausia akcentuodamas, kad tokių paslaugų atsiradimas taps galvos skausmu valdžios institucijoms, turėsiančioms spręsti jų suvaldymo klausimą. Nuo gebėjimo suvaldyti priklausys šių paslaugų klestėjimo mastas. Pamąstymui: šiuo metu Uber paslaugos Lietuvoje pasiekiamos tik Vilniuje. Wikipedia dalijimosi ekonomiką įvardija kaip informacinių technologijų pagalba sukurtą rinką, kurioje tarp žmonių vyksta daiktų prekyba, nuoma, paslaugų ir prekių dalijimasis. Ši veikla labiausiai paplitusi apgyvendinimo, transportavimo, finansavimo, daiktų nuomos paslaugų teikime.…

Piliečio, kaip viešųjų paslaugų naudotojo, diskursas šiuolaikiniame viešajame sektoriuje

Parengta remiantis Audronės Kasperavičiūtės (2014) baigiamuoju darbu. Parengė darbo vadovė V. Burkšienė, 2016 07 24. Viešasis sektorius dvidešimt pirmajame amžiuje integruoja (skirtingais tempais skirtingo išsivystymo šalyse) naujojo viešojo valdymo nuostatas. Naujasis viešasis valdymas pasireiškia piliečių aktyvaus dalyvavimo ir bendradarbiavimo principais viešoje gyvensenoje. Kitaip tariant, naujasis viešasis valdymas neatsiejamas nuo pačių piliečių dalyvavimo viešųjų paslaugų organizavime ir jų teikime. Todėl mokslinėje literatūroje suaktyvėjo „piliečio“ sampratos vartosena. Tačiau gilinantis į tekstus galima pastebėti, kad autoriai nėra sutarę dėl vieningo termino diskurso. Įvairiuose moksliniuose straipsniuose vyrauja skirtingos sampratos: „klientai“, „vartotojai“, „visuomenė“, „piliečiai“ ir…

Socio – ekonominės naudos vertinimas viešojo sektoriaus sprendimuose

Savivaldybių tarybų posėdžiuose svarstomi įvairiausi klausimai, susiję su visomis galimomis plėtros ar reformų sritimis: viešosios infrastruktūros tvarkymo ir plėtros, socialine, švietimo, sveikatos, kultūros, sporto, verslo ir kt. Neringos savivaldybės taryboje absoliuti dauguma pateikiamų svarstyti sprendimų susiję su teisės aktų reikalavimais, tad juos inicijuoja ir sprendimų projektus rengia specialistai – Neringos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir dirbantys pagal darbo sutartis. Šie specialistai įprastai rengia ir politinės daugumos inicijuojamų sprendimų projektus. Svarstant tokius klausimus, kai kurie politikai prašo specialistų pateikti ekonominius skaičiavimus ir pagrįsti ekonominį šių sprendimų pagrįstumą. Tokie politikų prašymai paskatino…

Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo (VPSB) Neringoje poreikis ir galimybės

Neringa yra pajūrio kurortas, kuriame ypač ryškus sezoniškumas ir dėl mažo vietos gyventojų skaičiaus ne mažiau ryškus perkamosios galios trūkumas ne sezono (spalio- balandžio mėnesiais) metu. Dėl šių bruožų tokio pobūdžio kurortai kai kada prilyginami kaimo turizmo teritorijoms (angl. rural tourism). Visuomenėje vyrauja nuostata, kad sezoniškumas yra negatyvus reiškinys. Todėl profesionalai ir neprofesionalai siūlo ir bando ilginti sezoną visokiomis jiems žinomomis ar girdėtomis priemonėmis. Ne visada remiantis skaičiavimais ar argumentais. Tai pastebima ir Neringos kurorte, siūlant visokių priemonių (dažniausiai įvairių renginių) turistams atsivilioti ne sezono metu. Tačiau ne vienas tyrimas…

Ar savivaldybės taryboje purvina?

Pamąstymai, kuriais dalinuosi, gimė perskaičius Facebook paskyroje aptiktą vietos bendruomenės narių susirašinėjimą: – Kodėl tavęs taryboj nėra? – Ten purvina. Skirstymas į „ten (purvina)“ ir „čia (ko gero, švaru)“ leidžia daryti įžvalgą, kad valdysena dažnoje Lietuvos savivaldoje dar nesuvokiama nei teoriškai, nei praktiškai. Tad pirma – trumpa teorinė įžanga apie valdyseną. Po to bandymas – pažiūrėti į „purvo“ prielaidas ir faktą bei galimybę išsikuopti. Kodėl reikia kalbėti apie valdyseną? Todėl, kad mes gyvename kitokiame pasaulyje nei jis buvo 20 amžiuje. Pasikeitęs net pačios mažiausios visuomenės ląstelės – šeimos modelis. Pvz.,…