Apie darbo santykių dinamikos raidą Turkijoje [recenzija]

Knygoje “The Economic Transformation of Turkey. Neoliberalism and State Intervention” autorė Nilgün Önder analizavo darbo santykių dinamikos raidą Turkijoje 1980 – 1991 metais. Akivaizdu, jog knyga tikrai įgyja naują prasmę ir vertę, prisiminus 2016 m. liepos mėn. įvykius. Visgi istorija mus moko, o autorės knyga tai dar kartą patvirtina. Knygą sudaro įvadas ir keturios dalys, suskirstytos į mažesnius skyrius. Autorė įvade glaustai, struktūruotai išdėstė tyrimo motyvaciją ir pateikė teorinę struktūrą. Önder metodologinis tyrimo pagrindimas remiasi marksistinėmis valstybių teorijomis, integruojant korporatyvizmo perspektyvą. Anot autorės, autoritarinis korporatyvizmas ir neokorporatyvizmas pasireiškė Turkijoje skirtingose…

Korupcija, korupcija – miela korupcija

Iain McMenamin knygoje If Money Talks, What Does it Say? Corruption and Business Financing of Political Parties drąsiai, apmąstytai išnagrinėta daugybę povandeninių srovių turinti tema. Skaitytojui pateikta nuosekli, moksliška Kanados, Australijos ir Vokietijos politinių partijų finansavimo rekonstrukcija. Knygą sudaro septynios dalys, kurios nėra lygios savo apimti, tačiau užsibaigia aiškiomis išvadomis. Savo indėlį autorius mato santykių išsiaiškinime tarp politinių partijų ir įmonių (p.7), pragmatinių ir ideologinių verslo paramos politinėms partijoms motyvų identifikavime. Knygoje giriami JAV mokslininkai už didžiausią indėlį nagrinėjamoje srityje. Tačiau taip pat pateikti įrodymai apie šių tyrimų ribotumus. Teigiama,…

Viešųjų paslaugų personalizacijos receptai

C.Needham knyga „Personalising public services. Understanding the Personalisation Narrative“ sudaro galimybę naujoviškai pažvelgti ir permąstyti personalinę viešųjų paslaugų teikimo programą. Knygą sudaro devynios dalys. Pirmoje knygos dalyje C. Needham sutelkė dėmesį į teorinių personalizacijos parametrų apibrėžimą, nustatymą. Autorė išskyrė tokius pagrindinius klausimus, kuriais remdamasi analizuoja personalizacijos apraiškas skirtinguose viešosios politikos sektoriuose, kokios yra personalizacijos trajektorijos, perkėlimo kanalai. Kokios problemos išsprendžia personalizacija? iš kur ji atsirado ir kaip naudojama politiniuose debatuose? Knygoje deklaruojama neieškoti atsakymo į klausimą, kas yra personalizacija. Priešingai, C.Needham nori sužinoti, ką skirtingi politikos aktoriai turi omenyje kalbėdami…

Demokratijos modeliavimas Baltijos šalyse

Dvidešimt penkeri Baltijos šalių nepriklausomybės metai kelia klausimų, kokie demokratijos modeliai susiformavo šiose valstybėse? Kiek ir kokios įtakos demokratijos modeliams turėjo Skandinavijos šalys? Kokie yra Baltijos ir Skandinavijos šalių demokratijos modelių panašumai ir skirtumai? Atsakymų į šiuos klausimus ieškojo Nicholas Aylott su Švedijos, Latvijos, Vokietijos ir Estijos mokslininkais [ Nicholas Aylott ed. (2014). Models of Democracy in Nordic and Baltic Europe: Political Institutions and Discourse, Ashgate Publishing Limited]. Šį Baltijos ir Skandinavijos studijoms svarbų mokslinį tyrimą sudaro septynios dalys, kuriose autoriai deklaruoja, jog nagrinėja politinių institucijų diskursus. Šiaurės demokratijos modelis…

Mažumos ir nacionalizmas Turkijoje

Pirmoje savo knygoje „Minorities and Nationalism in Turkish Law“ Turkijos mokslininkė Derya Bayir pateikė kritišką, kruopštų, enciklopedinį pasakojimą apie Turkijos mažumų teises. Knyga ypač aktuali šiuolaikiniame tarptautinės politikos kontekste, nes postmaidaninės nacionalizmo apraiškos Ukrainoje šią šalį nuvedė į separatizmą ir sąlygojo Krymo praradimą. Tiesioginės Rusijos agresijos baimė išjudino tautinių mažumų politikos status quo daugelyje postkomunistinių valstybių. Derya Bayir šešių dalių knyga nuosekliai atskleidžia Turkijos atvejo unikalumą ir dominavusius mažumų politikos persikryžiavimus, stimulus bei padarinius, turėjusius įtakos nacionalistinėms reformoms. Ši recenzija detaliau apima tris knygos dalis. Pirmojoje knygos dalyje autorė atliko…