Demokratijos modeliavimas Baltijos šalyse

Dvidešimt penkeri Baltijos šalių nepriklausomybės metai kelia klausimų, kokie demokratijos modeliai susiformavo šiose valstybėse? Kiek ir kokios įtakos demokratijos modeliams turėjo Skandinavijos šalys? Kokie yra Baltijos ir Skandinavijos šalių demokratijos modelių panašumai ir skirtumai? Atsakymų į šiuos klausimus ieškojo Nicholas Aylott su Švedijos, Latvijos, Vokietijos ir Estijos mokslininkais [ Nicholas Aylott ed. (2014). Models of Democracy in Nordic and Baltic Europe: Political Institutions and Discourse, Ashgate Publishing Limited]. Šį Baltijos ir Skandinavijos studijoms svarbų mokslinį tyrimą sudaro septynios dalys, kuriose autoriai deklaruoja, jog nagrinėja politinių institucijų diskursus. Šiaurės demokratijos modelis…

Mažumos ir nacionalizmas Turkijoje

Pirmoje savo knygoje „Minorities and Nationalism in Turkish Law“ Turkijos mokslininkė Derya Bayir pateikė kritišką, kruopštų, enciklopedinį pasakojimą apie Turkijos mažumų teises. Knyga ypač aktuali šiuolaikiniame tarptautinės politikos kontekste, nes postmaidaninės nacionalizmo apraiškos Ukrainoje šią šalį nuvedė į separatizmą ir sąlygojo Krymo praradimą. Tiesioginės Rusijos agresijos baimė išjudino tautinių mažumų politikos status quo daugelyje postkomunistinių valstybių. Derya Bayir šešių dalių knyga nuosekliai atskleidžia Turkijos atvejo unikalumą ir dominavusius mažumų politikos persikryžiavimus, stimulus bei padarinius, turėjusius įtakos nacionalistinėms reformoms. Ši recenzija detaliau apima tris knygos dalis. Pirmojoje knygos dalyje autorė atliko…