Miestų diplomatijos perspektyvos

Neseniai pasirodė naujas mokslinis leidinys – S.Amiri, E.Sevin, eds. City Diplomacy. Current Trends And Future Prospects. Vieną šio leidinio skyrių (14 sk.) apie miestų diplomatiją Baltijos valstybėse (City Diplomacy in Young Democracies: The Case of the Baltics) parašėme mes – KU SHM fakulteto Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros dėstytojai – Valentina Burkšienė, Jaroslav Dvorak and Gabrielė Burbulytė – Tsiskarishvili.

Vaikų žaidimo aikštelės. Jungtinės Karalystės patirtis

Kaip ir kiekvienais metais, artėjant Vietos savivaldos dienai (primename, kad ji švenčiama/minima spalio 10 dieną), kyla nemažai įvairių minčių apie tai, ar turime ką minėti, kiek SAVIvaldos yra mūsų vietos savivaldoje, ar tikrai rinktoji vietos valdžia dirba vietos bendruomenės labui? Netylant pavienėms, bet gana aktyvioms diskusijoms apie retas ir apgailėtinas vaikų žaidimų aikšteles daugiabučių namų kiemuose, joms kylančią grėsmę būti išnaikintoms pasikeitus nacionaliniam higienos normų reglamentavimui bei vieniems nuo kitų permetinėjant atsakomybę už jų steigimą ir tolimesnę priežiūrą, valdysena.lt susisiekė su aktyviai situaciją Lietuvoje stebinčia Klaipėdos universiteto 2001 metų absolvente…

Kinijos užsienio investicijų varomoji jėga

Paskutiniai tyrimai (Prysmakova, 2014-2015) parodė, jog Kinijos užsienio investicijų varomoji jėga nėra šios šalies verslininkai arba centrinė valdžia. Iš tikrųjų Kinijos investicijas užsienyje skatina Kinijos vietos valdžia. Žinoma, ir centrinė, ir vietinė valdžia gauna iš tokių investicijų naudos. Kinijos centrinė valdžia – iš suteikiamų paskolų palūkanų, vietos valdžia turi tiesioginės naudos, nes auga vietinis BVP ir/arba vietos pareigūnų asmeninė nauda. Kaip gi pasireiškia BVP augimas? Prysmakova (2014-2015) savo tyrime atkleidė keturis naudos iš užsienio investicijų gavimo būdus: (i) iš investicinių projektų gautos pajamos padidina vietos valdžios valdomų įmonių pelnus; (ii)…

Viešosios politikos vertinimo tyrimas

Pirmajame 2015 metų žurnalo “International Review of Administration Science” numeryje publikuotas S.Speer, V.Pattyn, B. De Peuter straipsnis „The Growing role of evaluation in parliament: holding governments accountable?”. Tyrėjai nagrinėjo Vokietijos ir Flamandijos parlamentarų dėmesį viešosios politikos vertinimui. Trumpai pristatysiu kelis jų atradimus. Didžiausia dalis Vokietijos parlamentarų klausimų (užklausų) buvo susiję su vyriausybės vertinimo veiklos stebėsena. Tyrėjai nustatė, kad dažnai užklausos Vyriausybei buvo formuluojamos taip: ar suplanuotas naujo reguliavimo vertinimas? Kas atliks vertinimą? Kada galima tikėtis vertinimo rezultatų? Mokslininkų teigimu, tokie klausimai, susiję su ketinimais atlikti vertinimą. Nedidelė dalis klausimų buvo…