Kinijos užsienio investicijų varomoji jėga

Paskutiniai tyrimai (Prysmakova, 2014-2015) parodė, jog Kinijos užsienio investicijų varomoji jėga nėra šios šalies verslininkai arba centrinė valdžia. Iš tikrųjų Kinijos investicijas užsienyje skatina Kinijos vietos valdžia. Žinoma, ir centrinė, ir vietinė valdžia gauna iš tokių investicijų naudos. Kinijos centrinė valdžia – iš suteikiamų paskolų palūkanų, vietos valdžia turi tiesioginės naudos, nes auga vietinis BVP ir/arba vietos pareigūnų asmeninė nauda. Kaip gi pasireiškia BVP augimas? Prysmakova (2014-2015) savo tyrime atkleidė keturis naudos iš užsienio investicijų gavimo būdus: (i) iš investicinių projektų gautos pajamos padidina vietos valdžios valdomų įmonių pelnus; (ii)…

Viešosios politikos vertinimo tyrimas

Pirmajame 2015 metų žurnalo “International Review of Administration Science” numeryje publikuotas S.Speer, V.Pattyn, B. De Peuter straipsnis „The Growing role of evaluation in parliament: holding governments accountable?”. Tyrėjai nagrinėjo Vokietijos ir Flamandijos parlamentarų dėmesį viešosios politikos vertinimui. Trumpai pristatysiu kelis jų atradimus. Didžiausia dalis Vokietijos parlamentarų klausimų (užklausų) buvo susiję su vyriausybės vertinimo veiklos stebėsena. Tyrėjai nustatė, kad dažnai užklausos Vyriausybei buvo formuluojamos taip: ar suplanuotas naujo reguliavimo vertinimas? Kas atliks vertinimą? Kada galima tikėtis vertinimo rezultatų? Mokslininkų teigimu, tokie klausimai, susiję su ketinimais atlikti vertinimą. Nedidelė dalis klausimų buvo…