Kinijos užsienio investicijų varomoji jėga

Paskutiniai tyrimai (Prysmakova, 2014-2015) parodė, jog Kinijos užsienio investicijų varomoji jėga nėra šios šalies verslininkai arba centrinė valdžia. Iš tikrųjų Kinijos investicijas užsienyje skatina Kinijos vietos valdžia. Žinoma, ir centrinė, ir vietinė valdžia gauna iš tokių investicijų naudos. Kinijos centrinė valdžia – iš suteikiamų paskolų palūkanų, vietos valdžia turi tiesioginės naudos, nes auga vietinis BVP ir/arba vietos pareigūnų asmeninė nauda. Kaip gi pasireiškia BVP augimas? Prysmakova (2014-2015) savo tyrime atkleidė keturis naudos iš užsienio investicijų gavimo būdus: (i) iš investicinių projektų gautos pajamos padidina vietos valdžios valdomų įmonių pelnus; (ii)…