Viešosios politikos vertinimo tyrimas

  • 14
    Shares

bundestagPirmajame 2015 metų žurnalo “International Review of Administration Science” numeryje publikuotas S.Speer, V.Pattyn, B. De Peuter straipsnis „The Growing role of evaluation in parliament: holding governments accountable?”. Tyrėjai nagrinėjo Vokietijos ir Flamandijos parlamentarų dėmesį viešosios politikos vertinimui. Trumpai pristatysiu kelis jų atradimus.
Didžiausia dalis Vokietijos parlamentarų klausimų (užklausų) buvo susiję su vyriausybės vertinimo veiklos stebėsena. Tyrėjai nustatė, kad dažnai užklausos Vyriausybei buvo formuluojamos taip: ar suplanuotas naujo reguliavimo vertinimas? Kas atliks vertinimą? Kada galima tikėtis vertinimo rezultatų? Mokslininkų teigimu, tokie klausimai, susiję su ketinimais atlikti vertinimą. Nedidelė dalis klausimų buvo susijusi su vyriausybės atskaitomybe parlamentui. Tyrėjai atrado klausimus, susijusius su vertinimo struktūra, metodais ir kriterijais. Pavyzdžiui, kaip pamatuoti agro-genetinės inžinerijos efektus darbo rinkai.
Taip pat nustatyta grupė klausimų, susijusių su informacijos reikalavimu apie vertinimo rezultatus. Pavyzdžiui, ar vyriausybė informuota apie vertinimą srityje X  ir kokie rezultatai? Ar vertinimo rezultatai viešai prieinami?
Trečia klausimų kategorija apima klausimus, susijusius su vertinimo rezultatų padariniais. Pavyzdžiui, ar yra pirmieji teigiami rezultatai ir kodėl vyriausybė neveikia atitinkamai? Kokie yra vertinimo rezultatų padariniai? Kokiu laipsniu vyriausybė vykdo vertinimo ataskaitoje pateiktas rekomendacijas?
Galiausiai Vokietijos parlamentarai domėjosi, ar vyriausybė sutinka su vertinimo rezultatais. Tyrėjai surado vieną atvejį, kai parlamentarai abejojo, ar vertintojai teisingai suprato idėją.
Flamandų parlamente 2004 – 2009 metais iš 11822 užduotų parlamentarų klausimų tyrėjai atrinko 180 klausimų, susijusių su vertinimu. 70 proc. klausimų buvo susiję su politikos ciklo laiku. Parlamentarai buvo susidomėję išankstiniais, vidutiniais, paskesniais vertinimais. Klausimų apimtis priklausė nuo politikos sektoriaus ar problemos pobūdžio. Labiausiai Flamandų parlamentarai domėjosi vertinimo inicijavimu ir rezultatų panaudojimu. Vertinimo procesas jų nelabai domino. Tyrėjai nustatė, kad švietimo politikos srityje dažnai buvo klausiama, ar vertinimo rezultatai buvo įgyvendinti politikoje? Viešųjų darbų, žemės ūkio, mobilumo srityse pasitaikė klausimų, ar buvo planuotas ar pradėtas vertinimas? Nuorodos į vertinimo technikas yra labai retos. Tik vienoje užklausoje rasta  nuoroda į kaštų–naudos analizę ir multikriterinę analizę.

Šaltinis: Speer, S., Pattyn, V., De Peuter, B. (2015). The Growing Role of Evaluation in Parliaments: Holding Governments Accountable? International Review of Administrative Science. Vol. 81(1) 35-57.

Nuotrauka J.Riekašienės.


  • 14
    Shares

Related posts

Leave a Comment