Personalizuotos sveikatos priežiūros paslaugos onkologiniams ligoniams Lietuvoje – utopija ar realybė? Gerosios Didžiosios Britanijos patirties apžvalga (I)


cancerLietuvoje, remiantis Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, antra pagal dažnį žmonių mirtingumo priežastis yra piktybiniai navikai (SIC, 2015). Negana to, pastaraisiais metais Lietuvoje diagnozuojama apie 18 000 naujų onkologinės ligos susirgimo atvejų (Vlmedicina, 2013). Akivaizdu, kad onkologinės ligos – tai vienas iš didžiausių iššūkių šiuolaikinei sveikatos priežiūros sistemai ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Pažymėtina, kad šių ligų išankstinė prevencija, diagnozavimas bei gydymas reikalauja itin subjektyvios, kompleksinės prieigos. Asmenys, sergantys onkologine liga, gydymo laikotarpiu bei jam pasibaigus dažniausiai susiduria su finansinėmis, emocinėmis, psichologinėmis, praktinėmis bei, žinoma, fiziologinėmis problemomis (Macmillan cancer support, 2015). Būtent dėl šios ligos specifikos ir jos sukeliamų kompleksinių padarinių žmogui yra labai svarbu onkologiniams ligoniams suformuoti tokias paslaugas, kurios iš tiesų atitiktų kiekvieno sergančiojo realius poreikius. Derėtų pabrėžti, kad onkologinės ligos paliesto žmogaus sveikimo „kelionė“ nesibaigia po medicininio gydymo ligoninėje. Išėjęs iš jos žmogus patiria emocinį distresą dėl ilgalaikių ar trumpalaikių šalutinių poveikių jo kūnui, turi susitaikyti su mintimi, kad vėžio liga visada gali atsinaujinti, susiduria su sunkumais gaunant informaciją dėl savo sveikatos būsenos ir galimų jos pokyčių, taip pat dažnai sumažėjus darbingumo lygiui iškyla nemažai problemų dėl finansų stygiaus ar grįžimo į darbą. Akivaizdu, kad onkologinė liga palieka eilę ilgalaikių problemų, kurios reikalauja tęstinių sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, kurių pagalba žmogus palaipsniui integruotųsi į naują gyvenimo ritmą, todėl iškyla psichosocialinių paslaugų poreikis (Nancy, 2008). Toks požiūris, kai asmuo iškeliamas į pirmą vietą ir į jo poreikius žiūrima holistiškai, šiuolaikinėje politikoje įvardijamas kaip personalizacija (Needham, 2011). Vienas iš geriausių šios politikos įgyvendinimo pavyzdžių onkologinėje srityje yra Anglijos sveikatos priežiūros sistema, kuri neabejotinai žengia personalizuotų sveikatos priežiūros paslaugų keliu integruojant socialines bei medicinines paslaugas. Šioje valstybėje vykdoma daug intervencijų ir iniciatyvų, kurių dėka siekiama sveikatos priežiūros paslaugas priderinti prie vis naujai atsirandančių gyventojų poreikių.
Esminis principas, kuriuo pagrįsta visa Anglijos sveikatos priežiūros darbuotojų ir institucijų veikla – tai asmens, kaip individo, iškėlimas į pirmą vietą (NHS Constitution, 2015). Kitaip tariant, personalizuotas paslaugų teikimas kiekvienam asmeniui, atsižvelgiant į jo specifinius sveikatos poreikius ir įgalinant jį dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose dėl savo sveikatos klausimų. Onkologinių ligonių sveikatos priežiūra šioje valstybėje ypatinga tuo, kad NVO iniciatyvų dėka vis aktyviau yra integruojamos sveikatos bei socialinės priežiūros paslaugos, siekiant užtikrinti kuo kokybiškesnį kiekvieno ligonio gyvenimą. Net nacionaliniuose teisės aktuose itin pabrėžiama tai, kad onkologinis ligonis turi ne tik gauti aukštos kokybės medicinines paslaugas, bet valdžia taip pat turi užtikrinti kokybišką jo psichosocialinį gyvenimą gydymosi ir po jo laikotarpiais. Todėl psichosocialinė, praktinė pagalba integruojama į visą medicininio gydymo kelią kaip lygiavertė bei būtina paslauga ligoniui.
Dėmesį būtina atkreipti į šios valstybės ir NVO bendradarbiavimo svarbą. Pavyzdinė NVO itin aktyviai veikianti onkologijos srityje visos JK mastu yra  Macmillan vėžio paramos labdaros organizacija, kuri teikia įvairias socialines paslaugas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims bei jų artimiesiems, vykdo švietėjišką veiklą bei eilę kitų iniciatyvų,  siekiant paveikti Anglijos vyriausybės priimamus sprendimus. Todėl pagrindinis Macmillan organizacijos tikslas yra atliekant įvairius tyrimus, t.y. surenkant pakankamai pagrįstų įrodymų, kurie laikomi visų pokyčių pagrindu, per lobistinę veiklą inicijuoti pokyčius sveikatos politikoje (Macmillan Cancer Support (2), 2015) . Ilgametė patirtis ir užsitarnautas autoritetas nulemia tai, kad išties Macmillan vykdomos kampanijos sulaukia palankios tiek visuomenės, tiek valdžios atstovų reakcijos. Inicijuojant personalizuotas paslaugas onkologiniams ligoniams Macmillan  bendradarbiauja su valstybinėmis ligoninėmis bei Sveikatos departamentu, įgyvendina eilę iniciatyvų, kurios padeda pasiekti vis geresnių rezultatų onkologijos srityje. Pagrindinis dalykas, kurį reiktų suvokti analizuojant visas iniciatyvas yra tas, kad jomis siekiama įdiegti holistinį onkologinio ligonio poreikių vertinimą, tokiu būdu skatinant glaudų tarpsektorinį bendradarbiavimą socialinėje bei sveikatos srityse teikiant įvairias paslaugas onkologiniams ligoniams.
Vėžio ligos paplitimo rodiklių išaugimas ir naujų nepatenkintų ligonių poreikių atsiradimas reikalauja iki tol vyravusio valstybinių ligoninių veiklos pobūdžio transformacijos. Pastaraisiais metais suvokiamas būtinumas fragmentuotas sveikatos priežiūros paslaugas pakeisti holistine, personalizuota prieiga, kuri pasižymi dideliu koordinacijos ir integracijos laipsniu. Tuo tikslu, 2014 m. vadovaujantis Nacionaline vėžio išgyvenamumo skatinimo iniciatyva buvo pradėta nacionalinė programa „Gyvenimas kartu su vėžiu“. Tai 2 m. trukmės susitarimas tarp Anglijos nacionalinės sveikatos tarnybos (angl. NHS) ir Macmillan vėžio paramos organizacijos įgyvendinti Nacionalinės vėžio išgyvenamumo skatinimo  iniciatyvos numatytus prioritetus ir rekomendacijas, įtraukiant juos į pagrindinę ligoninių veiklos darbotvarkę. Viena iš pagrindinių šios programos prioritetinių sričių: užtikrinti, kad kiekvienam onkologine liga sergančiam pacientui būtų atliktas holistinis poreikių vertinimas, gydymo santrauka, sveikatos priežiūros apžvalga ir kad pacientas turėtų galimybę dalyvauti šviečiamojoje bei pagalbinėje veikloje. T.y. pacientas turi būti gydomas panaudojant „Reabilitacijos priemonių paketą“ (angl. the Recovery package) (NCSI, 2014). Moksliškai jau yra įrodyta, kad tinkamu laiku suteiktos paslaugos, patenkinančios specifinius ligonio poreikius, skatinančios sveikesnį ligonio gyvenimo būdą bei jo nepriklausomybę, sumažina įvairių kitų paslaugų poreikio išaugimą. Pagrindiniai reabilitacijos priemonių paketo elementai yra:
1. Holistinis poreikių vertinimas ir sveikatos priežiūros plano sudarymas. Pirmiausia, susirgus onkologine liga pacientui gydymo pradžioje ir pabaigoje specialisto pagalba būtina sudaryti holistinį sveikatos poreikių vertinimą, kuris apima ne tik fiziologines problemas, bet taip pat liečia praktinius, socialinius, psichologinius klausimus. Vadovaujantis tokiu kompleksiniu poreikių nustatymu vėliau su ligoniu sudaromas sveikatos priežiūros planas, jame išdėstant prioritetines-daugiausia nerimo keliančias problemas ir detalizuojant tų problemų sprendimo būdus. Svarbiausias šios priemonės tikslas yra įvertinti dažnai medikų ignoruojamus psichologinius bei socialinius ligonio poreikius, kurie daro itin didelę įtaką paciento gyvenimo ir gydymo kokybei (NCSI (2), 2013).
2. Gydymo plano santrauka. Ši detalizuota gydymo santrauka sudaroma antrinės sveikatos priežiūros specialisto gydymo pabaigoje ir įteikiama šeimos gydytojui bei pačiam pacientui. Santraukos tikslas yra informuoti pirminės sveikatos priežiūros specialistus, kad iškilus problemai jie galėtų operatyviai ir tinkamai reaguoti, o pacientas geriau suvoktų savo paties sveikatos būklę (NCSI (3), 2013).
3. Vėžio gydymo ir priežiūros apžvalga. Visame onkologinio ligonio ligos kelyje būtina nuolat reaguoti į kintančius paciento poreikius ir įvertinti jo būklę keičiantis įvairioms aplinkybėms. Todėl bendravimas, ligonio priežiūros koordinavimas ir stebėjimas yra labai svarbu, norint užtikrinti paciento pasitenkinimą gaunamomis paslaugomis ir pasiekti kuo geresnių gydymosi rezultatų (NCSI (4), 2013).
4. Edukaciniai mokymai ir pagalbinė veikla. Kadangi onkologinė liga sukelia kompleksą įvairių problemų dėl savo specifinio pobūdžio, labai svarbu pacientui suteikti reikiamą informaciją apie jo ligą, gydymo sukeliamus padarinius, apie galimą pagalbą finansiniais, psichologiniais ir kitais aktualiais klausimais,  taip pat skatinti jį propaguoti kuo sveikesnį ir aktyvesnį gyvenimo būdą (Rowe, Young, Rowlands, 2014, p.ii).

Straipsnio tęsinys ČIA.

Šaltiniai:
Macmillan cancer support. 2015. Information and support: Coping.
Macmillan cancer support (2). 2015. What we do.
Needham C. 2011. Personalising public services: understanding the personalisation narrative. University of Bristol. UK
Nancy E.A.2008. Cancer Care for the whole person. Meeting psychosocial health needs. Washington.
NHS Constitution. 2015.
NHS.2010. Excellence in Cancer care: the contribution of the clinical nurse specialist. Part of the national cancer programme.
NHS (2).2010. The impact of the clinical nurse specialist.
NCSI (National Cancer Survivorship Initiative). 2014.
NCSI (National Cancer Survivorship Initiative) (2). 2013. Holistic needs assessment.
NCSI (National Cancer Survivorship Initiative) (3). 2013. Treatment summary.
NCSI (National Cancer Survivorship Initiative) (4). 2013. Cancer care review.
Rowe J., Young N., Rowlands S. 2014. The recovery package. We are macmillan. cancer support.
Royal College of nursing. 2010. Specialist nurses changing lives, saving money. London.
SIC (Sveikatos informacijos centras).2015. Mirtingumas pagal priežastis ir amžiaus grupes 2014 m.
Vlmedicina.2013.Vėžys:statistika ir mitai.


Related posts