Europos viešojo sektoriaus apskaitos standartų efekto viltis


euroEuropos Komisija turi naują sumanymą ES narėms – įvesti vieningus Europos viešojo sektoriaus apskaitos standartus (toliau EVSAS), kurių pagrindas būtų kaupimo principu vedama apskaita. Verslo žinių žodyne šis principas apibūdinimas kaip „Finansų apskaitoje taikomas pajamų ir sąnaudų apskaitos principas, pagal kurį pajamos pripažįstamos tuomet, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – kai jos patiriamos, nepriklausomai nuo to, kada gaunami arba išleidžiami pinigai“. Lietuvoje EVSAS įgyvendinimas paveiks apie 3900 viešojo sektoriaus subjektų.
Europos Komisija pateikė argumentus dėl standartų taikymo visose ES narėse:
1. Europos viešųjų finansų krizės prevencija, nes krizė parodė būtinumą harmonizuoti Europos viešojo sektoriaus apskaitą. Graikijos atvejis patvirtino, jog valstybės narės gali manipuliuoti duomenimis ir paslėpti tikrąją viešųjų finansų situaciją. Todėl yra būtina ateities krizių prevencija per viešojo sektoriaus apskaitos sistemą;
2. EVSAS pagerins viešojo sektoriaus finansinių ir statistinių duomenų kokybę bei palyginamumą;
3. EVSAS padidins sprendimų priėmimo skaidrumą ir pagerins atskaitomybę.
Argumentai atrodo logiški ir racionalūs, formuoja patikimą diskursą piliečių galvose. Akivaizdu, jog kažkas daroma, kaip mėgstama sakyti – „kažkas kontroliuoja“, kad nebūtų krizių ir viešasis sektorius dirbtų skaidriai ir atskaitingai. Reikia pripažinti, kad standartai tampa bendros ekonominės ES valdysenos prieigos dalimi, darančia įtaką politinio valdymo sistemai. Tačiau šiek tiek rimčiau susimąsčius, lengvai subliūkšta argumentai „už“ standartus.
Pirma, standartai sukuria hierarchijas, o tai reiškia, jog ne visi bus lygūs, kažkas „mėgausis“ hierarchijos viršūnėje ir dominuos. Tikėtina, jog tai bus vadinamos „BIG FOUR“ keturios audito kompanijos (Pricewaterhouse Coopers, Deloitte, Ernst & Young, KMPG),  kurios pasiruošusios nuolat konsultuoti, lavinti, tobulinti neva „nekompetentingus“ valstybės tarnautojus. Antra, sunku patikėti, jog apskaitos sistema apsaugo nuo ateities krizių. Verslo apskaitos standartai neapsaugojo privačių įmonių nuo bankrotų. 2013-2014 m. Lietuvoje pradėti 3236 bankrotai (Oficialios statistikos portalas (2015). Įmonių bankrotai). Trečia, skaidrumas yra visų arba beveik visų reformų pagrindinė vertybė. Tačiau tai – labai abstraktus argumentas. Ar tikrai piliečiai nuolat kelia reikalavimus dėl skaidrumo? Be to, vyriausybės visame pasaulyje sėkmingai išmoko slėpti savo reikalus prisidengdamos valstybės, komercinių paslapčių skydu. Ketvirta, Komisija nuolat prašo valstybių narių tarnautojus gerinti duomenų kokybę. Nuo 2005 metų EK remia pagrindinių indikatorių Europos lygmeniu agregavimo idėją. Pvz., sanglaudos politikos srityje yra patvirtinti 42 indikatoriai, bet valstybėms nėra privaloma teikti tokią informaciją, nors daugelis jų tai daro (Dvorak, J. (2011). Viešosios politikos vertinimas Lietuvoje: diegimas, mastas ir reikšmingumas. VDU:Kaunas (rankraštis)). Penkta, duomenų palyginamumas – labai įdomi idėja, bet ar įvyks kokie nors pokyčiai? Kaip pasikeis sprendimų priėmimas? Episteminės bendruomenės nuolat ieško „sidabrinių kulkų“, kaip sprendimų priėmėjai galėtų panaudoti jų sukurtas žinias.
Iš tikrųjų EVSAS nėra kažkas visiškai naujo. Šių standartų pagrindu taps Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai (toliau TVSAS). 2015 m. vasario mėn. duomenimis buvo 38 kaupimo apskaitos ir 1 pinigų apskaitos principais besiremiantys standartai. Kaip tik šių standartų tikslas – viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės skaidrumas ir kokybės gerinimas bei vyriausybės finansų valdymo gebėjimų stiprinimas. Šiuo metu keletas ES valstybių (pvz. Austrija, Nyderlandai, Prancūzija) ir tarptautinės organizacijos (pvz., Europos Komisija, NATO, EBPO, JT) pilnai arba dalinai adaptavo TVSAS arba planuoja tai padaryti (EPSAS (2015)).
EVSAS tinklapyje išskiriama viena pagrindinė TVSAS problema. Tai – orientacija į apskaitą, o ne į biudžetą (EPSAS (2015)). Tas pats tinklapis teigia, jog „viešojo sektoriaus biudžeto reforma yra pagrindas modernizuojant viešojo sektoriaus finansų valdymą“. Todėl ir yra būtinybė diegti EVSAS.


Related posts

Leave a Comment