Kinijos užsienio investicijų varomoji jėga

  • 2
    Shares

Paskutiniai tyrimai (Prysmakova, 2014-2015) parodė, jog Kinijos užsienio investicijų varomoji jėga nėra šios šalies verslininkai arba centrinė valdžia. Iš tikrųjų Kinijos investicijas užsienyje skatina Kinijos vietos valdžia. Žinoma, ir centrinė, ir vietinė valdžia gauna iš tokių investicijų naudos. Kinijos centrinė valdžia – iš suteikiamų paskolų palūkanų, vietos valdžia turi tiesioginės naudos, nes auga vietinis BVP ir/arba vietos pareigūnų asmeninė nauda.
Kaip gi pasireiškia BVP augimas? Prysmakova (2014-2015) savo tyrime atkleidė keturis naudos iš užsienio investicijų gavimo būdus: (i) iš investicinių projektų gautos pajamos padidina vietos valdžios valdomų įmonių pelnus; (ii) Kinijos privačios įmonės, dalyvaujančios projektuose, užsienyje uždirba daugiau ir moka daugiau mokesčių; (iii) užsienio projektai sukuria darbo vietas Kinijos darbininkams ir specialistams; (iv) Kinijos vietos valdžios pareigūnai ir verslininkai gali pasipelnyti iš korupcijos.
Pastebėta, jog dažniausiai kinai mėgsta dalyvauti statybos investiciniuose projektuose, kas, anot su korupcija kovojančios Transparency International, yra viena iš labiausiai korumpuotų sričių. Ta pati Prysmakova (2014-2015), nagrinėdama Baltarusijos atvejį, nustatė, jog naudos iš korupcijos negauna Baltarusijos pareigūnai arba ji nėra labai jau didelė. Kinijos vietos valdžia elgiasi racionaliai ir numato, jog prekių ir paslaugų pirkimas vyktų iš Kinijos verslininkų ir vietos valdžios įmonių. Tai reiškia, jog darbo jėga ir žaliavos importuojami iš Kinijos, ir šios šalies vietos valdžia atsakinga už šių išteklių valdymą. Tačiau projektų įgyvendinimo problemas spręs tos šalies valdžia, į kurią atkeliauja Kinijos investicijos.

Šaltiniai
Prysmakova, P. (2014-2015). Why Does China Invest in Belarus? Billions of Loans from Perspective of Chinese Local Governments. Belarusian Polical Science Review, Vol.3, p.14-32.

Iliustracija – http://bpsreview.palityka.org/


  • 2
    Shares

Related posts

Leave a Comment