Daugiafunkcinių viešųjų paslaugų centrų kūrimas Klaipėdos miesto savivaldybėje


Bendruosius viešųjų paslaugų tobulinimo pokyčius paslaugų teikime, kaip ir visame viešajame sektoriuje, veikia ne vienas veiksnys – pradedant globaliais ekonominiais, politiniais, demografiniais pokyčiais ir baigiant išaugusiais piliečių/paslaugų vartotojų lūkesčiais, vadybinių bei piliečių įgalinimu besiremiančių modelių ir priemonių taikymu. Šie paslaugų tobulinimą lemiantys veiksniai skatina ne tik inovacijų taikymą, bet ir tuo pačiu sukelia naujus iššūkius viešajame sektoriuje. Viešosioms organizacijoms svarbu ne tik nusistatyti tikslius tobulinimosi prioritetus, tačiau ir pasirinkti tinkamus organizacinius modelius bei priemones. Vis dažniau yra įžvelgiama vadybinių priemonių, tokių kaip jungtinių paslaugų centrų (arba daugiafunkcinių viešųjų paslaugų centrų), steigimo viešajame sektoriuje nauda. Klaipėdos miesto savivaldybė taip pat atsižvelgia į tokių priemonių naudą miestui ir jo gyventojams, plėtodama viešųjų paslaugų tobulinimo projektus.
Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 – 2020 metų strateginiame veiklos plane yra iškelti 3 tikslai, iš kurių vienas skirtas viešųjų paslaugų plėtrai: „Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą“. Atsižvelgiant į tai, Klaipėdos savivaldybės administracija pateikė kelioliką projektų susijusių su įvairių ugdymo, laisvalaikio, kultūros objektų (mokyklų stadionų, rekreacinių erdvių) atnaujinimu ir modernizavimu. Analizuojant visus numatomus viešųjų paslaugų teikimo tobulinimo projektus, verta išskirti daugiafunkcinių viešųjų paslaugų plėtros idėjas. Šių idėjų realizavimui galima priskirti:

  • „Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba“ (vyksta statybų etapas). Šis Centras turėtų patenkinti Klaipėdos miesto gyventojų neformaliojo švietimo poreikius ir išspręsti baseinų, vandens ir sveikatinimo paslaugų trūkumo problemą;
  • Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro modernizavimas ir pritaikymas daugiafunkcinėm paslaugom (planuojamas įgyvendinimas 2020 m.). Taip atsirastų Klaipėdoje nauja neformalaus ugdymo erdvė – šiuolaikiškai sutvarkyta sporto salė ir pritaikyta daugiafunkciniam veiklų naudojimui, įsigyta įranga ir baldai. Erdvės pritaikytos šokiams, muzikai, seminarams, diskusijoms ir kt.

Viešojoje erdvėje (žr. “Vakarų ekspresas”, 2018-02-01) kol kas diskusijų forma pristatyta ir dar viena daugiafunkcinio viešųjų paslaugų centro idėja – Klaipėdos komunalinių įmonių klientų aptarnavimo centras. Toks centras vienytų AB „Klaipėdos energija“, AB „Klaipėdos vanduo“, „KRATC“, UAB „Gatvių apšvietimas“, UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ ir VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“. Iniciatyvą pasiūlė „Klaipėdos vanduo“ ir „Klaipėdos energija“. Kitos komunalinių paslaugų įmonės susilaiko ir nori atlikti išsamesnę analizę, siekiant įvertinti, ar tokie pokyčiai paslaugos gavėjams nekainuotų brangiau. Taip pat įmonių savininkai kalbėjo ir apie poreikį kuo didesnį paslaugų kiekį perkelti į internetinę erdvę, pavyzdžiui, sukuriant vieną uostamiesčio viešojo transporto keleivių aptarnavimo sistemą, kuri leistų gyventojui įsigyti bet kurio viešojo transporto – miesto, tarpmiestinių autobusų, traukinių ir net kelto – bilietus. Taigi tokio daugiafunkcinio centro sukūrimas tikėtina reikšmingai pakeistų šių socialiai reikšmingų viešųjų paslaugų teikimo procesą. Komunalinių paslaugų klientų aptarnavimo centro sukūrimas atitiktų vartotojų poreikius ir paskatintų juos daugiau naudoti šiomis paslaugomis. Taip pat būtų galima tikėtis geresnės paslaugų teikimo kokybės, nes yra padidinamas paslaugų prieinamumas, paslaugos greitis (dėl darbuotojų ir informacijos koncentracijos vienoje vietoje), atsirastų “bendra atsakomybė” galutinių rezultatų atžvilgiu.
Per keletą artimiausių metų pamatysime, kaip Klaipėdos miesto savivaldybei pavyks realizuoti šias idėjas.


Related posts

Leave a Comment