Daugiafunkcinės strateginės partnerystės erdvė jaunimui – moderni tinklinė erdvė Klaipėdos mieste


Klaipėdos miestas šiandien susiduria su aibe jaunimo politikos problemų: nevaldoma jaunimo emigracija, jaunimo nevyriausybinių organizacijų pasyvumas, jaunimo neužimtumas, pavėluotas jaunimo problemų monitoringas, jaunimo socialinės atskirties augimas, jaunimo nedarbas, tikslinio finansavimo jaunimo nevyriausybinėms organizacijoms trūkumas ir nerezultatyvus jaunimo organizacijų bendradarbiavimas su vietos valdžia. Siekiant išsiskirti nuo kitų pirmaujančių jaunimo politikoje Lietuvos savivaldybių ir išspręsti esmines jaunimo politikos problemas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020 metais planuoja steigti jaunimo nevyriausybinių organizacijų centrą – daugiafunkcinės strateginės partnerystės erdvę jaunimui. Tikima, kad šis centras taps nuolatiniu ir nuosekliu bendradarbiavimo bei traukos centru tarp aktyviausių Klaipėdos miesto jaunimo nevyriausybinių organizacijų, visuomenės, regioninės valdžios institucijų ir verslo.
Jaunimo interesų centrai skirtinguose pasaulio regionuose nėra naujiena, jie atpažįstami kaip jaunimo organizacijų hub‘ai, biurai, dokai, namai, bendruomenės, klubai, bazės, erdvės. Jaunimo nevyriausybinių organizacijų centras – bendradarbystės, bendradarbiavimo, verslumo, visuomeniškumo ir socialinių iniciatyvų platforma. Tai institucionalizuotas jaunimo ir vietos valdžios, verslo, visuomenės bendradarbiavimas be hierarchinių, biurokratinių autoritetų ar subordinacijos suvaržymų, siekiant vieningų jaunimo politikos pokyčių ir tikslų įgyvendinimo.
Taigi, lieka nepakankamai išnagrinėtas vienas iš svarbiausių klausimų – koks jaunimo nevyriausybinių organizacijų centro modelis išspręstų vyraujančias jaunimo politikos problemas Klaipėdos mieste?
Siekiant išsamiai išanalizuoti pagrindines modeliuojamo centro veiklos kryptis, tikslus ir prioritetus Klaipėdos mieste, 14 potencialių steigiamo centro dalyvių iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, jaunimo nevyriausybinių organizacijų, verslo, visuomenės, su jaunimu dirbančių organizacijų ir kitų įstaigų, institucijų buvo pakviesti į tikslinę sutelktosios grupės diskusiją. Diskusijos metu dalyvių požiūrių, poreikių ir patirties sinergijos dėka, buvo išgrynintas šis modeliuojamo centro konceptas:
Paskirtis. Modeliuojamo jaunimo nevyriausybinių organizacijų centro širdyje – daugiafunkcinės strateginės partnerystės kūrimas Klaipėdos mieste.
Steigimas. Centro steigimą sąlygojo pirminis jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos dialogas, kurio metu jaunimo poreikiai buvo realizuojami, inicijuojant modernaus tinklinio centro steigimą.
Veiklos. Planuojamos centro veiklos: mobilus darbas su pasyviu jaunimu; produktų “jaunimas +verslas+savivaldybė” kūrimas; bendradarbiavimo erdvės sukūrimas; jaunimo kompetencijų plėtra; jaunimo profesinis orientavimas; jaunimo verslumo skatinimas; jaunimo laisvalaikio veiklų organizavimas; jaunimo interesų atstovavimas ir kitos, tiesioginiai orientuotos į šiandienines opiausias Klaipėdos miesto jaunimo politikos problemas.
Pokyčiai. Aktyvia centro veikla siekiama užtikrinti ilgalaikių regioninių pokyčių siekimą: jaunimo emigracijos mažinimą; jaunimo užimtumo užtikrinimą po studijų, mokslo; jaunimo verslumo skatinimą; jaunimo nevyriausybinių organizacijų savanoriškos veiklos puoselėjimą ir veiklos finansavimo užtikrinimą.
Partneriai. Didžiausias dėmesys skiriamas partnerystės kūrimui, bendradarbiavimo užtikrinimui, kurio centre – jaunimo nevyriausybinės organizacijos, verslas, vietos valdžia, visuomenė, jaunos šeimos, valstybinės institucijos, įstaigos. Šių dalyvių aktyvi, nuolatinė, atsakinga partnerystė ir veiklos sinergija užtikrins nuoseklų regioninių rezultatų siekimą ir veiklos plėtrą.
Visos centro veiklos, tikslai išskirtinai atliepia esamus centro dalyvių poreikius, kurie yra aktualūs Klaipėdos miestui šiandien ir tikima, kad taps gerosios patirties pavyzdžiu ateityje. Tokių veiklos principų iškėlimas, kaip jaunimo verslumo skatinimas; centro veikla 24/7; daugiafunkcinės veiklos kūrimas ir kt., akcentuoja modeliuojamo centro išskirtinumą nuo kitų panašaus pobūdžio centrų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
Modeliuojama daugiafunkcinės strateginės partnerystės erdvė jaunimui Klaipėdos mieste šiandien yra kūrimo procese. Tai naujos kartos iššūkis vietos valdžiai, kai į viešojo administravimo procesus yra integruojami demokratiniai, postmodernistiniai bendradarbiavimo modeliai. Realistiniu požiūriu, centras neišspręs visų esamų Klaipėdos miesto jaunimo politikos problemų, bet tikrai prisidės prie jų sprendimo ir demografinių, socialinių, ekonominių, politinių rodiklių gerinimo. Tai drąsus, išskirtinis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos žingsnis link Draugiško miesto jaunimui kūrimo.
Nuoširdus noras, atsakingi darbai, stipri partnerystė padės spręsti esamas skaudžias jaunimo politikos problemas Klaipėdos mieste. Svarbu tikėti tuo ir akyviai veikti.
Tapkime Klaipėdos, Jaunimui draugiško miesto dalimi, ir kurkime savo ateitį patys!


Related posts

Leave a Comment