Subjektyvių rinkėjo lūkesčių temos tęsinys. Lūkestis # 2: darželiai ir mokyklos. Perkam katę maiše?

  • 57
    Shares

Pirmojoje apžvalgos dalyje pasižvalgius po į miesto tarybą kandidatuojančių rinkiminių sąrašų programas ir jose skiriamą dėmesį Pietinei miesto daliai, šiandien visą dėmesį sutelksiu į mano antrąjį lūkestį.
Taigi, lūkestis # 2 man yra švietimas, o tiksliau – ta jo dalis, kuri sietina su vaikų ugdymu ir kuri pagal Vietos savivaldos įstatymą priklauso būtent tarybos ir mero kompetencijai.
Kas tiesiogiai priklauso savivaldybės atsakomybei? Didžiąja dalimi – tai švietimo aprūpinimas. Ikimokyklinis ugdymas Lietuvoje pagal Švietimo įstatymą yra neformalus ugdymas ir jo organizavimas yra savarankiškoji savivaldybių funkcija. Ką tai reiškia mums kaip rinkėjams? Ogi tai, jog turime suvokti, kad savivaldybės taryba pati gali nuspręsti steigti ‚valdiškus‘ darželius ar ne, kaip juos išlaikyti ir pan. O gali ir nesteigti. Egzistuoja tik bendros valstybei higienos normos ir tam tikros ugdymo turinio gairės, nuo kurių nukrypti negalima ir už ką valstybė dar šiek tiek skiria pinigų iš valstybės biudžeto. Visa kita – totaliai priklauso nuo tarnaujančiųjų miesto labui. Priešmokyklinis ugdymas kartu su bendruoju mokykliniu ugdymu Lietuvoje yra privalomas, todėl jis laikomas formaliuoju ugdymu ir savivaldybės atsakomybėje yra ne tik ‚sugaudyti‘ ir suskaičiuoti vaikus, bet ir užtikrinti visą reikalingą infrastruktūrą (tiek fizinę, tiek ir žmonių išteklių prasme). Ir tiek. Na, dar tarybos kompetencijai priskirta ugdymo įstaigos vadovą paskirti. Tik tiek. Ugdymo turinys, deja, jau ne savivaldybės rankose. Dar savivaldybės savarankiškajai kompetencijai kliūna neformalaus tiek vaikų, tiek ir suaugusiųjų švietimo organizavimas, jaunimo užimtumo organizavimas. Ir visa tai, kaip ir jau minėtų darželių atveju, priklauso nuo tarnaujančiųjų miesto labui. Universitetas ir kitos aukštosios valstybinės ir privačios mokyklos, privačios bei valstybinės kolegijos – tai tikrai nėra esminė ir pagrindinė savivaldybės funkcija. Niekas nedraudžia čia reikštis, bet….
Taigi, man, kaip dviejų pradinukų mamai, kuri dar šiek tiek visuomeninkauja miesto švietimo srityje, ikimokyklinis ir bendrasis ugdymas yra prioritetai. Atsižvelgdama į tai, kad internetinėse svetainėse ne visi rinkiminiai sąrašai pateikia savo programas, šįkart į paieškas įtraukiau ir socialinius tinklus – tai yra sąrašų ar kandidatų į merus facebook‘o profilius. Paieškos metodika panaši į tą, kuri aprašyta prie lūkesčio #1: jei nepavyko rasti informacijos oficialiose svetainėse, ieškau informacijos viename iš socialinių tinklų – facebook‘e. Blogiausiu atveju, jei nepavyksta rasti informacijos ir čia – belieka pasiremti sąrašo prisistatymu Vyriausioje rinkimų komisijoje (žr. ČIA). O jei jau ir čia ne kažin kas, tai….. Surasta informacija vertinama skalėje nuo 0 (kai nieko nerandama) iki 4 (kai pavyksta surasti daug ir su konkrečiais skaičiais). Darbo daug. Būdama statistine rinkėja tiek tikrai nesiplėšyčiau ir nevargčiau. O paskui sako, kad rinkėjai pasyvūs. Pavargę tie rinkėjai. Pavargę… Na, bet grįžkime prie ugdymo. Taigi, jūsų teismui, ką radau rinkiminėse programose.
Taigi, analizės rezultatai tokie:

Nr.1. Partija Tvarka ir teisingumas. Kadangi jau paaiškėjo, kad miestui jų oficialiojoje svetainėje dėmesio nėra, keliauju į socialinių tinklų platybes, apeliuodama, kad gal daugiau informacijos rasiu Partija Tvarka ir Teisingumas Klaipėda facebook‘o profilyje. Profilis pustuštis. Prarandu viltį ką nors lengvai surasti. O bet tačiau…. šiandien nenoriu tiek vargti. VRK pateiktame prisistatyme matome „copy-paste“ stiliaus deklaratyvų tekstą, paruoštukę pritaikytą visoms Lietuvos savivaldybėms (net nepasivarginta vietoje seniūnijų stiprinimo parašyti, kad planuojama jas steigti Klaipėdoje). Konstatuoju: aš nežinau, ką partija „Tvarka ir teisingumas“ ruošiasi nuveikti gero ugdymo srityje Klaipėdos mieste. Taigi, rašome 0.

Nr.2. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Kadangi oficiali partijos svetainė praėjusį kartą niekur manęs nenuvedė, paieška per kandidatą į merus vaisių davė daugiau. Pasirodo, įkurta svetainė pagal rinkiminį šūkį  (na taip, kur jau tau, eilinei rinkėjai, iškart susiprast…). Svetainė graži ir patogi vartotojui. Pristatomas tiek kandidatas į merus, tiek ir jo komanda, randame ir sąrašo programines gaires (negaliu to, kas patalpinta, įvardinti kaip išplėstinės programos). VALIO! Deja, deja, konkrečiai ugdymui (darželiams ir mokykloms) skirtų programinių nuostatų nėra, todėl šio lūkesčio atžvilgiu tenka rašyti 0.

Nr.3. Visuomeninis rinkimų komitetas „Titov ir teisingumas“. Kadangi jau praėjusioje paieškoje paaiškėjo, kad oficialios interneto svetainės nėra, randu šį komitetą facebook‘e pavadinimu Комитет “Titov ir Teisingumas”. Apart kvietimų balsuoti bei pateikto sąrašo narių tiek rusų, tiek ir lietuvių kalbomis, čia nieko daugiau nerandame. Belieka pasikliauti tomis šykščiomis frazėmis iš VRK pateikto sąrašo prisistatymo. Jame apie ugdymą – 0 sveikų.

Nr.4. Lietuvos socialdemokratų partija. Kaip ir pirmosios paieškos atveju, pavyko rast tik trumpąją programą (paieška facebook‘o profilyje Klaipėdos socialdemokratai nieko vaisingesnio nedavė). Šioje trumpojoje programoje randamos tokios tezės: „Užtikrinsime vaikų neformalaus ugdymo, jų užimtumo vasaros metu finansavimą, lėšų panaudojimo skaidrumą“ bei „įdiegsime Pradinuko bilietą ugdant įgūdžius naudotis miesto viešuoju transportu“. Pastaroji gal ir nevisai skirta ugdymui, bet jau tebūnie. Na, kažkas yra. Galime rašyti 1.

Nr. 5. Lietuvos žaliųjų partija. Kadangi partijos profilis facebook‘o socialiniame tinkle Klaipėdai labai daug dėmesio neskiria (čia švelnesnis išsireiškimas, negu beveik visai neskiria ), tai tenka vėl grįžti prie  puslapyje pateiktos programos, kurioje randame tokias tezes, kaip „sudarykime vienodas sąlygas įgyti kokybišką išsilavinimą visose švietimo įstaigose“, „plėtokime neformaliojo švietimo galimybes vaikams ir jaunimui“, „modernizuokime darželius ir skatinkime naujų statybą“. Iš dainos žodžių neišmesi, todėl galima sakyti, kad dėmesio ugdymui yra, tikrai šiek tiek daugiau negu 0. Galime rašyti 1.

Nr.6. Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai. Keliauju į pagrindinę svetainę ir šįkart nesikuklinu informacijos ieškoti prie kandidatės į merus. Bet jaučiuosi totaliame konfūze… Arba aš jau nebemoku ieškoti, arba tikrai kažkas negerai. Taip, spaudoje informacijos gausu, plakatų ir mieste yra, ir net toks gražus nedidukas kabo prie mano laiptinės durų. Bet ar įmanoma ką nors rasti oficialiai? Paiešką tęsiu facebook‘o profilyje TS-LKD Klaipėda, kur randu nuorodą į interneto svetainę.  Ši svetainė, deja, neveikia. Galiausiai, paieškas vainikuoja sėkmė – pačiame facebook‘o profilyje yra visa išplėstinė sąrašo programa. VALIO! Skaitome. Paaiškėja, kad vaikų ugdymui programoje skiriama nemažai dėmesio. Be kitų švietimui aktualių temų, programoje rašoma, kad „parengsime konkrečias priemones švietimo ir kultūros gaivinimui: skirsime lėšų mokyklų ugdymo infrastruktūros (laboratorijų, išmaniųjų klasių) modernizavimui“; „didinsime finansavimą neformaliam moksleivių ir jaunimo ugdymui, pedagogų materialiniam skatinimui“; „darželiuose padidinsime ikimokyklinio ugdymo mokytojų (grupėje bus po du darbuotojų etatus vietoje dabar nustatyto 1,5), taip pagerinsime pedagogų darbo sąlygas ir vaikų ugdymo kokybę“; „iš dalies finansuosime vaikų maitinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose (savivaldybės biudžeto lėšomis apmokėsime maisto gaminimo išlaidas), taip sumažinsime socialinę atskirtį ir materialiai paremsime jaunas šeimas“; „stabdysime jaunimo emigracijos srautus, miesto gimnazijose kurdami universitetines klases, kurių moksleiviai galėtų kryptingai ir nuosekliai pasirengti studijoms gimtajame mieste; padidinsime savivaldybės stipendijų skaičių gabiausiems moksleiviams studijuoti miesto aukštosiose mokyklose“. Aišku, galima kabinėtis, iš kur bus paimta lėšų, arba, kad universitetinių klasių steigimas jau vyksta. Bet viena yra tikrai aišku – lyginamajame kontekste programoje švietimui skiriama daug dėmesio. Todėl rašome įvertinimą – 3,5.

Nr.8. Lietuvos socialdemokratų darbo partija. Kadangi praėjusį kartą oficiali svetainė niekur nenuvedė, o informacijos paieška facebook‘e rezultatų irgi nedavė (partijos profilis yra, tačiau nieko naudingo Klaipėdai rasti nepavyko), todėl tenka tenkintis VRK informacija. VRK pateikiamose programinėse nuostatose ar gairės yra toks sakinys, kaip „plėsti vaikų darželių bei visos dienos mokyklų tinklą“. Na, tai tikrai ne 0. Bet kiek čia būtų partiečių klaipėdiečių nuopelnas, jei visos dienos mokyklos koncepcija jau vystoma visos Lietuvos mastu pačios Vyriausybės? Na, bet vis tiek ne 0. Rašome 1.

Nr.9. Visuomeninis rinkimų komitetas „Rusakalbė Klaipėda“. Facebook‘o profilyje Русскоговорящая Клайпеда – Rusakalbė Klaipėda randame pakankamai kokybiškos informacijos ką taryboje ruošiasi veikti šio sąrašo nariai. Čia šiek tiek daugiau informacijos, negu VRK prisistatyme. Ugdymui randame skirtus kelis punktus – tai siekį užtikrinti tautinėms mažumoms galimybes gauti išsilavinimą gimtąja kalba bei pedagogo statuso gerinimą (su šūkiu, kad mokytojas – tai darnaus visuomenės vystymosi pagrindas). Taigi, šiek tiek dėmesio ugdymui nusimato. Tikrai ne 0. Rašome 1.

Nr.10. Lietuvos respublikos liberalų sąjūdis. Jau ir nepatogu darosi, nes blogas tampa panašus į vienos politinės jėgos rinkiminę reklamą, tačiau svetainėje lengvai randamoje LRLS Klaipėdos skyriaus rinkiminėje programoje 2019 metų savivaldos rinkimuose gan daug dėmesio skiriama švietimui – tai viena iš 7 prioritetinių sričių. Programoje akcentuojamas „kokybiškas vaikų užimtumas visą darbo dieną“. Pagal sudarytą veiksmų planą numatomi tokie rezultatai: „nemokamas vaikų užimtumas mokykloje visą darbo dieną (dabar mokama); 90 proc. užimtų vaikų neformalaus ugdymo būreliuose (dabar 73,8 proc.); neformalaus ugdymo krepšelis kiekvienam vaikui iš savivaldybės lėšų; mieste veikia 3 atviro darbo su jaunimu centrai (dabar 1)“. Dar vienas švietimo srities prioritetas – tai „naujos mokyklos šiaurinėje miesto dalyje ir ugdymo įstaigos Tauralaukyje statyba bei 10 renovuotų švietimo įstaigų pietinėje ir centrinėje miesto dalyse“. Kadangi naujos mokyklos statybos procesas jau vyksta, tai užskaitau tik antrąją prioriteto dalį, kurios rezultatas „modernizuosime 10 ugdymo įstaigų Pietinėje ir centrinėje miesto dalyse“. Bendroje sumoje viskas labai aišku ir kiekybiškai išmatuojama. Tačiau šiek tiek matyti, jog ne visos idėjos naujos ir šviežios, o sietinos su dabar jau vykdomų veiksmų tęstinumu. Todėl rašau 3,5.

Nr.12. Darbo partija. Per kelias savaites situacija su oficialia svetaine nepasikeitė. Facebook‘e esantis profilis Darbo partija Klaipėda skirtas išimtinai V. Uspaskichui. Belieka VRK informacija. Čia pateikta tezė, kad „užtikrinsime mokymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą. Pertvarkant mokyklų tinklą, pirmiausia atsižvelgsime į mokyklos bendruomenės ir aplinkinių gyventojų poreikius“. Kažin ar ši tezė skirta Klaipėdos miestui, nes kiekvienas, kuris bent šiek tiek domisi švietimu savivaldybės lygmeniu, žino, kad būtent tinklas yra mažiausia šio miesto švietimo srities problema. Na, ne 0, bet… Rašome 1.

Nr.13. Politinė partija Rusų aljansas. Kadangi oficialaus ne kažin ką buvo pavykę rasti, šįkart facebook‘as gelbėja – profilyje партия РУССКИЙ АЛЬЯНС pakankamai daug informacijos apie tai, kokie žmonės sudaro sąrašą, kokius interesus jie atstovauja – tai galima teigti, kad švietimui dėmesio bus skiriama. Nors ir nelabai aišku, kas konkrečiai. Ir ar tik rusakalbėms ugdymo įstaigoms, ar visam miestui. VRK pateiktoje informacijoje randame tokias programines nuostatas, kad švietime šis sąrašas ruošiasi „Kontroliuoti „Žaliakalnio“ gimnazijos rekonstrukcijos darbų eigą, kol rekonstrukcija nebus visiškai baigta 2021 m.“, „inicijuoti išsamią „Pajūrio“ gimnazijos pastato ekspertizę ir siekti pastato rekonstrukcijos“, galiausiai, „siekti, kad per ketverius metus būtų atnaujinti bent 30 proc. ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų fasadų“. Labai konkretu. Nors ir ne visai mano lūkestis. Bet tikrai daugiau negu 0. Ir net ne 1, nes numatyti konkretūs ir pamatuojami žingsniai. Taigi, skiriame 2,5 balo. Beje, negalime pamiršti, kad šis sąrašas į merus palaiko Vytautą Grubliauską. Todėl galima išvesi paralelę, kad šiam sąrašui nesvetimos ir visuomeninio rinkimų komiteto „Vytautas Grubliauskas ir komanda“ idėjos. Tad žr. žemiau

Nr.18. Lietuvos centro partija. Paieškos fronte nieko naujo. Informacinis badas. Belieka VRK. Nors ir neaišku kaip, tačiau partija pasižada, kad „atnaujinsime visas mokyklas ir darželius“ bei „padidinsime tiek, kiek būtina miestiečiams, valstybinių darželių skaičių“. Ne 0, bet … kol kas tik 1.

Nr. 19. Visuomeninis rinkimų komitetas „Mano Klaipėda“. Šio komiteto internetinėje svetainėje  ir toliau nepateikiama apibendrinta programa. Kadangi ieškotis per kandidatus nebėra jėgų, tenka vėl pasikliauti VRK. O ten skurdoka tezė, kad sąrašo prioritetas yra „vaikų užklasinės veiklos galimybių ir talentų ugdymas“ (beje, terminas užklasinė veikla jau šimtą metų nevartojamas….). Sportinis vaikų ugdymas nelabai tinka pagal mano paieškos kriterijus, bet tebūnie, priskaičiuokime ir jį. Na, ne 0, bet…tikrai tik 1.

Nr. 20. Visuomeninis rinkimų komitetas „Už pokyčius Klaipėdoje“. Kadangi oficialios svetainės nėra, facebook‘e surandu komiteto profilį Permainų Klaipėda- „Už pokyčius Klaipėdoje“. Čia sąrašo lyderis aktyviai propaguoja mintį apie tarptautinės mokyklos įkūrimą Klaipėdoje. Pastangos sveikintinos, tačiau tokia mokykla (o tiksliau, tarptautinį bakalaureatą atitinkančios ugdymo programos) jau diegiama Klaipėdoje. Kadangi procesas jau vyksta, tai nuopelnas tikrai negalės naujos kadencijos pabaigoje būti priskirtas gerbiamam sąrašo lyderiui. Na, o kadangi rankiotis iš pavienių kandidatų visos informacijos užima pernelyg daug brangaus laiko, vėl tenka pasitelkti VRK informaciją. „Vaikai mokosi saugioje ir sutvarkytoje aplinkoje“, dar gal galima priskirti „Stiprus Universitetas ir kitos mokymo įstaigos“ – tai viskas, ką pavyko rasti ugdymo srityje. Na, ne 0. Bet tik 1.

Nr. 23. Visuomeninis rinkimų komitetas „Vytautas Grubliauskas ir komanda“. Kadangi komitetas turi savo svetainę ir joje pateikia savo programą, tai daugiau nesiblaškau ir žiūriu, kiek ir kokio dėmesio švietimui (ugdymui) žada skirti šis komitetas. O žada tikrai ne tiek ir mažai: „šalia tradicinių pedagogikos priemonių, įrengsime naujas alternatyvaus ugdymo per judesį ir pojūčius principu pagrįstas ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupes ir robotizuotas mokyklų klases, kuriose jau nuo mažens būtų ugdomos laisvos ir kūrybiškos asmenybės“; „švietimo įstaigose užtikrinsime žinių ir pilietinių vertybių diegimą, sąmoningumo, vietos identiteto ir patriotizmo ugdymą jaunajai kartai“; „panaudojant STEAM <…> atviros prieigos centrą, KU laboratorijas, steigiant plataus profilio atviros prieigos centrus moksleiviams, per praktinį ryšį tarp švietimo, mokslo ir darbdavių ugdysime strateginių ekonominio vystymosi krypčių ateities specialistus. Moksleivius jau ankstyvojoje stadijoje įtrauksime į verslo startuolių ekosistemą“; „užtikrinsime kokybišką visų vaikų, tiek ir turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tiek ir kitų moksleivių, kurie gali būti pažeidžiami dėl savo skirtybių ir dėl to diskriminuojami, ugdymą kartu su visais bendraamžiais“. Šiek tiek kliūna, kad dėmesys nuo aprūpinimo labiau perkeliamas ties ugdymo turiniu (kas nėra pamatinė savivaldybės kompetencija), todėl skirčiau tik 3 balus.

Summa summarum: Iš 15 sąrašų 3 dėmesys vaikų švietimui yra nulinis, 8 sąrašai pateikė po vieną kitą sakinuką, ir tik 4 sąrašų programinėse nuostatose skiriama šiek tiek daugiau ir aiškesnio dėmesio. Situacija kuo toliau, tuo labiau primena pasiūlymus „pirkti katę maiše“… Ar ne?


  • 57
    Shares

Related posts