Naujos kadencijos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos “portretas”

  • 28
    Shares

2019 metų balandžio 18 dieną į pirmąjį posėdį renkasi naujos kadencijos Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. Kuo savo sudėtimi ši Taryba skiriasi nuo buvusiųjų? Kokie išskirtiniai jos sudėties bruožai?
Pirmiausia, tenka pagailestauti, kad sumažėjo (ir gana ženkliai) moterų dalis miesto taryboje. Jei Lietuvoje moterų dalis savivaldybių tarybose šiek tiek išaugo ir siekia apie 30 proc., Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narių moterų dalis sumažėjo iki 23 proc. (1 pav.).

Analizuojant naujosios tarybos narių amžiaus struktūrą (2 pav.), matyti, kad šios kadencijos sudėtis yra šiek tiek įvairesnė, neturime vienos labai ryškiai dominuojančios amžiaus grupės, kaip ankstesnėse kadencijose, tačiau pagal amžiaus vidurkį (kuris sudaro apie 50,2 metų) galime būti priskirti jau vyresnio amžiaus taryboms (nors šiuo atveju beveik atitinkame Lietuvos vidurkį, kuris VRK duomenimis sudaro 51,1 metus).


Klaipėda savo gyventojų sudėtimi yra vienas iš kelių multikultūrinių Lietuvos miestų. Paskutiniojo 2011 metais vykusio gyventojų surašymo duomenimis, lietuvių ir ne-lietuvių tautybės gyventojai mieste sudaro, atitinkamai, 77 proc. ir 23 proc. Didžioji dalis iš 23 proc. ne-lietuvių tautybės asmenų yra rusai, ukrainiečiai, baltarusiai ir lenkai. Vietos savivaldos rinkimų sistema Lietuvoje yra labai palanki, nes rinkimuose į savivaldybių tarybas gali dalyvauti (tiek rinkti tarybos narius, tiek ir būti išrinkti tarybos nariais) ir ne Lietuvos Respublikos piliečiai (t.y., asmenys, turintys leidimus nuolat gyventi Lietuvoje), tačiau kaip matyti iš 3 paveiksle pavaizduotų duomenų, tautinių mažumų atstovų dalis miesto taryboje intensyviai mažėja sulig kiekvienais rinkimais. Nors šios kadencijos taryboje rusų atstovų dalis susilygino su pirmųjų kadencijų situacija (1995 m. ir 1997 m.), tačiau jau nuo 2003 metų taryboje nebeturime kitų tautinių mažumų atstovų.

Ganėtinai įdomu, kokiose srityse dirbantiems asmenims miestiečiai atiduoda preferencijas rinkimų metu. Analizuojant visų kadencijų savivaldybės tarybos narių biografijose nurodomas darbovietes, paaiškėjo, kad daugybę metų rinkėjai preferencijas atiduoda kelių dominuojančių sričių atstovams – tai verslininkai (tiek dirbantys privačiame sektoriuje, tiek ir valstybiniame sektoriuje) bei švietimiečiai (4 pav.). Margiausia savo darbine sudėtimi buvo paskutinioji 2015-2019 metų taryba, kurioje nė viena darbo sritis neturėjo dominuojančių pozicijų. Naujojoje miesto taryboje matome sugrįžusį verslo atstovų dominavimą (42 proc.), kuriuos sparčiai vejasi švietimiečiai (32 proc.). Dar viena įdomi vėl atsigaunanti tendencija – į tarybą ‚sugrįžta‘ vadovai. Net 77 proc. naujosios tarybos narių iki rinkimų užėmė įvairias vadovų pareigas (vedėjai, direktoriai; įmonių savininkai taip pat priskirti vadovams). Paskutinį kartą tiek vadovų taryboje turėjome tik 2000 metais.

Galiausiai, kaip pavaizduota 5 paveiksle, matome, kad šios kadencijos taryba yra itin atjaunėjusi – daugiau negu pusė naujosios tarybos narių (61 proc.) šias pareigas užims pirmą kartą. Ne visus juos galime įvardinti kaip nepatyrusius politikus, nes dalis jų (nedidelė dalis), nors ir pirmą kartą išrinkti į miesto tarybą, tačiau lig tol ėjo svarbias pareigas savivaldybės administracijoje, buvo aktyvūs politinių partijų nariai.

Šios kadencijos taryboje turime ir keletą ‚veteranų‘, kurie savivaldybės tarybos veikloje dalyvauja jau 7 ir 8 kadencijas.
Apibendrinant statistinius duomenis apie 2019 metų balandžio 16 dieną savo darbą pradedančios naujosios Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sudėtį, galima pasakyti, kad taryba darbą pradeda atsinaujinusi, tačiau išlaikiusi deramą balansą tarp politikos patirtį turinčių „senbuvių“ ir tokios patirties neturinčių „naujokų“. Vadovų dominavimas, vieną vertus, rodo, kad išsirinkome savo sričių profesionalus, tačiu, kitą vertus, tokiam kiekiui vadovų, lyderių, gali būti sunku susišnekėti ieškant kompromisų. Prasčiausia situacija – tai lyčių ir tautinių grupių atstovavimas. Moterų ir vyrų disbalansas tradiciškai reiškia mažesnį dėmesį socialiai jautrioms sritims. Tuo tarpu tautinių grupių interesų užtikrinimas šios kadencijos metu, tikėtina, bus perkeltas ant tautines grupes vienijančių bendruomenių pečių.
Belieka palinkėti sėkmės!


  • 28
    Shares

Related posts