Dalyvaujamasis biudžetas, kuris lemia pokyčius


Projekto „Dalyvaujamojo biudžeto įgalinimas Baltijos jūros regione“ (angl. „Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region“ arba „EmPaci“) partneriai pristato sėkmingą, įrodymais grįstą leidinį apie dalyvaujamojo biudžeto sudarymo patirtį iš viso pasaulio – „Dalyvaujamojo biudžeto gerųjų praktikų gidą“ (angl. „Participatory Budgeting Blueprint Guidebook”). Jį parengė Klaipėdos universiteto mokslininkai, glaudžiai bendradarbiaudami su kolegomis iš Rostoko universiteto.
Šis „Dalyvaujamojo biudžeto gerųjų praktikų gidas“ yra ypatingas tuo, kad jame analizuojamos sėkmingos dalyvaujamojo biudžeto sudarymo iniciatyvos Baltijos jūros regione ir už jo ribų, nagrinėjamos esamos dalyvaujamojo biudžeto metodikos kitose šalyse bei pateikiamos geriausios praktikos. Sėkmingo dalyvaujamojo biudžeto atvejai pateikiami iš Vokietijos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Prancūzijos, Kanados, Kinijos, Islandijos ir Brazilijos. Šiame gide aprašyti pavyzdžiai išryškina specifines dalyvaujamojo biudžeto ypatybes, jo sudarymo principus ir novatoriškas idėjas, dėl kurių pasirinkti atvejai yra tokie įkvepiantys, todėl jie gali vietos valdžios atstovams suteikti puikių įžvalgų arba įkvėpti įgyvendinant būsimas dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvas.
Kiekvienas atvejis trumpai aprašomas informaciniame lape, kur pateikiama informacija apie savivaldybę, jos dalyvaujamąjį biudžetą, jo struktūrą bei jo trumpa istorija. Pateikti išsamių aprašymų čia nebuvo siekiama – tik svarbiausius faktus. Taip pat pateikiamos nuorodos, kur galima rasti daugiau ir išsamesnės informacijos. Pats atvejo aprašymas grindžiamas šiais klausimais:
(1) Kokią konkrečią problemą šis dalyvaujamojo biudžeto atvejis sprendžia?
(2) Dėl kurių idėjų ir sudarymo principų šis dalyvaujamojo biudžeto atvejis yra novatoriškas arba sėkmingas, palyginus su kitais?
(3) Kokių iššūkių taikant šį dalyvaujamojo biudžeto metodą gali kilti?
Kadangi biudžeto sudarymo reikalavimai ir galimybės labai priklauso nuo savivaldybės dydžio, šiame dokumente pateikti atvejai yra suskirstyti pagal savivaldybių dydį gyventojų atžvilgiu. Buvo nustatytos šios dydžių kategorijos:
●mažos savivaldybės – iki 100 000 gyventojų,
●vidutinio dydžio savivaldybės – nuo 100 000 iki 250 000 gyventojų,
●didelės savivaldybės – nuo 250 000 iki 1 milijono gyventojų,
●dideli miestai – daugiau nei 1 milijonas gyventojų.
Gide pristatomi atvejai, su kuriais susidūrė visa „EmPaci“ projekto komanda, atlikdama tyrimą ir kurdama savo dalyvaujamojo biudžeto projektus.
Dalyvaujamojo biudžeto sudarymas yra demokratiškas sprendimų priėmimo procesas, kai rengiant ir priimant savivaldybės ar valstybės biudžetą dalyvauja paprasti žmonės. Baltijos jūros regione dalyvaujamojo biudžeto procesą reguliariai taiko tik kelios savivaldybės. Jeigu Jūs norėtumėte gauti paramą plėtojant savo dalyvaujamąjį biudžetą, susisiekite su savo šalies ar artimiausiu „EmPaci“ partneriu.
Norėdami daugiau sužinoti apie projektą ir naujausius nacionalinių partnerių, dalyvaujančių projekte, rezultatus ar socialines ataskaitas, apsilankykite mūsų svetainėje www.empaci.eu.


Related posts