Demokratijos modeliavimas Baltijos šalyse

Dvidešimt penkeri Baltijos šalių nepriklausomybės metai kelia klausimų, kokie demokratijos modeliai susiformavo šiose valstybėse? Kiek ir kokios įtakos demokratijos modeliams turėjo Skandinavijos šalys? Kokie yra Baltijos ir Skandinavijos šalių demokratijos modelių panašumai ir skirtumai? Atsakymų į šiuos klausimus ieškojo Nicholas Aylott su Švedijos, Latvijos, Vokietijos ir Estijos mokslininkais [ Nicholas Aylott ed. (2014). Models of Democracy in Nordic and Baltic Europe: Political Institutions and Discourse, Ashgate Publishing Limited]. Šį Baltijos ir Skandinavijos studijoms svarbų mokslinį tyrimą sudaro septynios dalys, kuriose autoriai deklaruoja, jog nagrinėja politinių institucijų diskursus. Šiaurės demokratijos modelis…