Įrodymais grįsto valdymo imperatyvai valstybės tarnautojams: išbandyk! pamatyk! paliesk!

Akivaizdu, kad visuomenėse, kuriose esminį vaidmenį atlieka žinios, viešosios politikos formavimui didžiausią įtaką daro disponuojantys politiškai aktualiomis žiniomis ir/arba įrodymais apie šiuolaikinės visuomenės funkcionavimą. Įrodymų sąvokai apibūdinti naudojamas T. A. Schwandto pateiktas apibrėžimas. Įrodymas – tai informacija, naudinga formuluojant išvadas ir vertinimus arba informacijai patvirtinti, kad nuomonė / teiginys yra teisinga arba neteisinga, galiojanti arba negaliojanti, pateisinta arba nepateisinta. Kartu su moksline praktika įrodymais grįstam valdymui atitenka sistemingo žinių kūrimo rūpestis ir jis yra ontologijos, epistemologijos ir metodologijos pagrindas. Įrodymais grįstas valdymas palengvina sprendimų priėmėjams suprasti, kokiomis aplinkybėmis politika /…