Mažumos ir nacionalizmas Turkijoje

Pirmoje savo knygoje „Minorities and Nationalism in Turkish Law“ Turkijos mokslininkė Derya Bayir pateikė kritišką, kruopštų, enciklopedinį pasakojimą apie Turkijos mažumų teises. Knyga ypač aktuali šiuolaikiniame tarptautinės politikos kontekste, nes postmaidaninės nacionalizmo apraiškos Ukrainoje šią šalį nuvedė į separatizmą ir sąlygojo Krymo praradimą. Tiesioginės Rusijos agresijos baimė išjudino tautinių mažumų politikos status quo daugelyje postkomunistinių valstybių. Derya Bayir šešių dalių knyga nuosekliai atskleidžia Turkijos atvejo unikalumą ir dominavusius mažumų politikos persikryžiavimus, stimulus bei padarinius, turėjusius įtakos nacionalistinėms reformoms. Ši recenzija detaliau apima tris knygos dalis. Pirmojoje knygos dalyje autorė atliko…