Mediakratija pagal Al Jazeerą

Praėjusiame dešimtmetyje kanalas Al Jazeera prasiskverbė į informacinę Vakarų erdvę, nustebinęs mokslininkus ir analitikus savo strategija. Tine Ustad Figenschou knygoje „Al Jazeera and the Global Media Landscape: The South is Talking Back“ atskleidžiami kanalo veiklos, legitimacijos, strategijos pasirinkimo ir internacionalizacijos receptai. Knygą sudaro aštuonios dalys, kurias suskirsčiau į tris sekcijas: strategija, legitimacija ir veiklos pažanga.  Teorinis tyrimo pagrindimas konstruojamas taikant naujos geografijos prieigą, suskirstant tyrimą į tris dimensijas: tarptautinės naujienų išeigos kartografavimas, tarptautinio naujienų (srauto) lemiami veiksniai, televizijos programos srautai. Pirmojoje sekcijoje autorė aiškinasi Al Jazeera atsiradimo kontekstą, kaip veikia…

Viešųjų paslaugų personalizacijos receptai

C.Needham knyga „Personalising public services. Understanding the Personalisation Narrative“ sudaro galimybę naujoviškai pažvelgti ir permąstyti personalinę viešųjų paslaugų teikimo programą. Knygą sudaro devynios dalys. Pirmoje knygos dalyje C. Needham sutelkė dėmesį į teorinių personalizacijos parametrų apibrėžimą, nustatymą. Autorė išskyrė tokius pagrindinius klausimus, kuriais remdamasi analizuoja personalizacijos apraiškas skirtinguose viešosios politikos sektoriuose, kokios yra personalizacijos trajektorijos, perkėlimo kanalai. Kokios problemos išsprendžia personalizacija? iš kur ji atsirado ir kaip naudojama politiniuose debatuose? Knygoje deklaruojama neieškoti atsakymo į klausimą, kas yra personalizacija. Priešingai, C.Needham nori sužinoti, ką skirtingi politikos aktoriai turi omenyje kalbėdami…

Demokratijos modeliavimas Baltijos šalyse

Dvidešimt penkeri Baltijos šalių nepriklausomybės metai kelia klausimų, kokie demokratijos modeliai susiformavo šiose valstybėse? Kiek ir kokios įtakos demokratijos modeliams turėjo Skandinavijos šalys? Kokie yra Baltijos ir Skandinavijos šalių demokratijos modelių panašumai ir skirtumai? Atsakymų į šiuos klausimus ieškojo Nicholas Aylott su Švedijos, Latvijos, Vokietijos ir Estijos mokslininkais [ Nicholas Aylott ed. (2014). Models of Democracy in Nordic and Baltic Europe: Political Institutions and Discourse, Ashgate Publishing Limited]. Šį Baltijos ir Skandinavijos studijoms svarbų mokslinį tyrimą sudaro septynios dalys, kuriose autoriai deklaruoja, jog nagrinėja politinių institucijų diskursus. Šiaurės demokratijos modelis…