Tinkluose paklydę merai

XXI amžiaus pradžioje įvykusi socialinių tinklų plėtra atvėrė galimybes piliečiams ne tik turėti nuomonę, bet ir ją viešai išsakyti. Žiūrint iš viešųjų sprendimų priėmėjų ir įgyvendintojų pozicijų – tą piliečių nuomonę sužinoti. Vakarų demokratijose pakankamai daug yra kalbama apie socialinių tinklų panaudojimą viešajame sektoriuje. Tiek informacijai pateikti, tiek grįžtamajam ryšiui gauti. Viešųjų organizacijų komunikavimas su piliečiais per Facebook, Twitter ar YouTube tinklus yra vertinamas ir kaip būdas didinti piliečių dalyvavimą. Jei remtumėmės Tarptautinės visuomenės dalyvavimo asociacijos pateikiama dalyvavimo formų klasifikacija (informuoti, konsultuoti, įtraukti, bendradarbiauti ir įgalinti), socialiniai tinklai padeda viešosioms…