Ar virs senos sovietinės struktūros daugiafunkciniais inovatyviais paslaugų centrais?

Šiomis dienomis vyksta diskusija dėl Klaipėdos Neįgaliųjų centro “Klaipėdos lakštutė”, kuriam kokybiškų paslaugų teikimui būtinos didesnės patalpos, ateities. Didesnės ir geriau pritaikytos patalpos būtinos dėl Neįgaliųjų centro teikiamų skirtingų paslaugų  – priežiūros, globos ir integralios pagalbos – bei dėl nemažo darbuotojų, kurie fiziškai negali dirbti dabartiniuose 25 kvadratiniuose metruose, skaičiaus. Klaipėdos miesto Tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas kaip tik šiuo metu ir bando spręsti šią problemą. Vienas iš galimų sprendimų – suteikti centrui dalį nenaudojamų vaikų globos namų “Smiltelė” patalpų. Įsikūrimas šiose patalpose reikštų itin visuomenei svarbių, galima sakyti…

Australų patirtis gerinant paslaugų prieinamumą kaimo vietovėse

Tiems, kurie ieško būdų, kaip kaimo vietovių gyventojams teikti tokias pat paslaugas kaip ir gyvenantiems miestuose, pavyzdžiu gali būti Naujojo Pietų Velso valstija Australijoje. 1997 metais pradėti steigti Valdžios prieigos centrai (angl. Government Access Centres) sėkmingai veikia jau beveik dvidešimt metų. Valdžios prieigos centrai buvo įkurti daugelyje kaimo vietovių visoje Naujojo Pietų Velso (toliau NPV) valstijoje, remiantis Valdžios prieigos programa (angl. Government Access Program). Ši programa pradėta 1997 metais, kaip skirtingų tiesioginio bendravimo (angl. face-to face) su klientais modelių bandymas, teikiant valdžios informaciją ir paslaugas kaime bei nutolusiose bendruomenėse. Pilotinė…

Viešųjų paslaugų liberalizavimas (I)

„Vilniaus energijos“ ir „Litesko“ savininkės Prancūzijos įmonės „Veolia“ ir Lietuvos ginčai iškėlė nemažai klausimų. Kas geriau – ar visuomeninės svarbos paslaugas atiduoti į privataus sektoriaus rankas, ar laikytis valstybinio reguliavimo politikos? Kokia nauda iš viešųjų paslaugų liberalizavimo? Šis komentaras apie tai, kokia yra paslaugų rinkos liberalizavimo esmė. Dėl ekonominių ir politinių priežasčių nuo 1980 viešasis sektorius patyrė fundamentalius pokyčius beveik visose Europos šalyse. Neoliberalizavimo idėjų kontekste viešasis sektorius laikytas biurokratiniu, neefektyviu ir per brangiai kainuojančiu. Šias mintis sustiprino augantys šalių biudžeto deficitai. Viešajam sektoriui iškilo dilemos: kaip patenkinti (neoliberalistinės prieigos…