Viešųjų paslaugų liberalizavimas (I)

„Vilniaus energijos“ ir „Litesko“ savininkės Prancūzijos įmonės „Veolia“ ir Lietuvos ginčai iškėlė nemažai klausimų. Kas geriau – ar visuomeninės svarbos paslaugas atiduoti į privataus sektoriaus rankas, ar laikytis valstybinio reguliavimo politikos? Kokia nauda iš viešųjų paslaugų liberalizavimo? Šis komentaras apie tai, kokia yra paslaugų rinkos liberalizavimo esmė. Dėl ekonominių ir politinių priežasčių nuo 1980 viešasis sektorius patyrė fundamentalius pokyčius beveik visose Europos šalyse. Neoliberalizavimo idėjų kontekste viešasis sektorius laikytas biurokratiniu, neefektyviu ir per brangiai kainuojančiu. Šias mintis sustiprino augantys šalių biudžeto deficitai. Viešajam sektoriui iškilo dilemos: kaip patenkinti (neoliberalistinės prieigos…

Personalizuotos sveikatos priežiūros paslaugos onkologiniams ligoniams Lietuvoje – utopija ar realybė? Gerosios Didžiosios Britanijos patirties apžvalga (II)

Siūlome antrą dalį straipsnio apie personalizuotas sveikatos priežiūros paslaugas onkologiniams ligoniams. Pirmąją dalį galite rasti ČIA. Reabilitacijos susirgus onkologine liga priemonių paketas skatina individualizuotą paslaugų teikimą, kuriam būtini koordinacija ir bendradarbiavimas tarp pirminės sveikatos priežiūros, antrinės sveikatos priežiūros specialistų bei visuomeninių organizacijų. Toks bendradarbiavimas taip pat žymiai padidina paciento pasitikėjimą specialistų darbu bei visa sveikatos sistema savoje šalyje. Taigi iš esmės  šių personalizacijos priemonių rinkinys įgalina pacientus valdyti su savo sveikata susijusius procesus, didina atsakomybę sau pačiam, padidina žinojimą apie vietines paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti. Taip pat žymiai praplečiamas…

Personalizuotos sveikatos priežiūros paslaugos onkologiniams ligoniams Lietuvoje – utopija ar realybė? Gerosios Didžiosios Britanijos patirties apžvalga (I)

Lietuvoje, remiantis Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, antra pagal dažnį žmonių mirtingumo priežastis yra piktybiniai navikai (SIC, 2015). Negana to, pastaraisiais metais Lietuvoje diagnozuojama apie 18 000 naujų onkologinės ligos susirgimo atvejų (Vlmedicina, 2013). Akivaizdu, kad onkologinės ligos – tai vienas iš didžiausių iššūkių šiuolaikinei sveikatos priežiūros sistemai ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Pažymėtina, kad šių ligų išankstinė prevencija, diagnozavimas bei gydymas reikalauja itin subjektyvios, kompleksinės prieigos. Asmenys, sergantys onkologine liga, gydymo laikotarpiu bei jam pasibaigus dažniausiai susiduria su finansinėmis, emocinėmis, psichologinėmis, praktinėmis bei, žinoma, fiziologinėmis problemomis…

„Darževoliucija“ Klaipėdos mieste

Lietuvos Respublikos Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programoje (patvirtintoje 2012 metais LR Vyriausybės nutarimu Nr.171; aktuali redakcija 2015 10 02) (toliau – Programa) 10 punkte numatytas „Antrasis Programos tikslas – užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą“. Programoje aiškiai įvardinta, kad dabartiniu metu, dauguma viešojo valdymo institucijų (t.y., tiek valstybės politikai, tiek valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos ir kt. subjektai) labai mažai ar visai nesidomi, ar paslaugų vartotojus tenkina teikiamų paslaugų kokybė, visuomenei neugdomi paslaugų kokybės teisėti lūkesčiai, viešosios paslaugos nėra inventorizuojamos ir pan. Siekiant pagerinti viešųjų paslaugų teikimą, Programoje numatyta…