Teisinio reguliavimo poveikio vertinimo politika Lietuvoje

2003 metais Vyriausybė patvirtino projektų sprendimų vertinimo metodiką nacionaliniams teisės aktų projektams. Ministerijos, apskritys, savivaldybės ėmė naudoti sprendimų poveikio vertinimą, bet šios priemonės veiksmingumas buvo nežymus. Nors K. Maniokas (2006) teigia, jog poveikio vertinimo adaptavimą skatino stojimas į ES, institucinis kontekstas, susijęs su ES reikalų valdymu, ir vidinės reguliavimo reformos, tačiau, remiantis įrodymais, galima teigti: šioje srityje trūko stipresnės Vyriausybės lyderystės ir palaikymo, tad pirmieji poveikio vertinimo adaptavimo žingsniai nebuvo sėkmingi. Lietuvos vyriausybė, adaptuodama poveikio vertinimą, laikėsi atsargios strategijos. Iš pradžių buvo privaloma tik supaprastinta poveikio vertinimo procedūra arba buvo…