Vaikų žaidimo aikštelės. Jungtinės Karalystės patirtis

Kaip ir kiekvienais metais, artėjant Vietos savivaldos dienai (primename, kad ji švenčiama/minima spalio 10 dieną), kyla nemažai įvairių minčių apie tai, ar turime ką minėti, kiek SAVIvaldos yra mūsų vietos savivaldoje, ar tikrai rinktoji vietos valdžia dirba vietos bendruomenės labui? Netylant pavienėms, bet gana aktyvioms diskusijoms apie retas ir apgailėtinas vaikų žaidimų aikšteles daugiabučių namų kiemuose, joms kylančią grėsmę būti išnaikintoms pasikeitus nacionaliniam higienos normų reglamentavimui bei vieniems nuo kitų permetinėjant atsakomybę už jų steigimą ir tolimesnę priežiūrą, valdysena.lt susisiekė su aktyviai situaciją Lietuvoje stebinčia Klaipėdos universiteto 2001 metų absolvente…

Savivaldybių bendradarbiavimo patirtis ir situacija Lietuvoje

Viešasis sektorius susiduria su daug įvairių iššūkių ir problemų, turi atsakingai priimti trumpalaikius ir ilgalaikius strateginės reikšmės sprendimus. Jis turi būti reaguojantis, aktyvus ir linkęs bendradarbiauti. Savivaldybių bendradarbiavimo fenomenas pastebimas beveik visose Vakarų demokratijose, tačiau, ypač Lietuvoje, pastebimas mokslinių analizių šia tema trūkumas. Tarpsavivaldybinis bendradarbiavimas mokslinėje literatūroje apibrėžiamas kaip tinklinio tipo organizacinis funkcionavimas vietos politiniame administraciniame kontekste (Kettunen, Teles, 2015, p. 2). Paprastai savivaldybių bendradarbiavimo sąvoką galima apibrėžti kaip dviejų ar daugiau savivaldybių kooperavimąsi, išteklių sujungimą ar kartu vykdomą veiklą siekiant bendrų tikslų. M. Warner (2011, p. 423) savivaldybių bendradarbiavimą…

Didmiesčio seniūnaičių vertinimas: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

Vietos savivaldos valdymo gerinimui ir tobulinimui Lietuva teisiškai įtvirtino vietos bendruomenės atstovo – seniūnaičio – rinkimus ir priskyrė jam tam tikras visuomeninio pobūdžio pareigas. Visgi 2008 metų LR vietos savivaldos pakeitimų įstatymas, įtvirtinęs seniūnaičio instituto rinkimus, buvo priimtas neatsižvelgus į tai, kad ne visos Lietuvos savivaldybės turi seniūnijas. Dėl šios priežasties Klaipėdos miesto savivaldybė ir neorganizavo seniūnaičių rinkimų iki 2012 metų, kol nebuvo įpareigota teismo. Teismo nutarime buvo nurodyta, kad savivaldybės, neturinčios seniūnijų, turėjo seniūnaičių institutą sieti su vietos savivaldos gyventojo dalyvavimu tuose vietos savivaldos padaliniuose, kuriems buvo priskirtos seniūnijų…

Kas švenčia Vietos savivaldos dieną? [2 dublis]

Spalio 10 dieną Lietuvoje tradiciškai tyliai (ypač visuomenės atžvilgiu) minima Vietos savivaldos diena. Lygiai prieš metus šiame blog‘e kėliau nemažo atgarsio sulaukusį klausimą „kas švenčia vietos savivaldos dieną?“ Šiandien keliu naują klausimą: kodėl bendruomenė, būdama kertiniu vietos savivaldos akmeniu, vis dar laikoma podukros vietoje? Panašu, kad nemažai daliai savivaldybininkų (tiek vietos valdžios, tiek ir administracijos atstovų) Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo pakeitimai (ypatingai tiek, kurie vykdomi nuo 2008 metų), tapo itin sunkiu išbandymu. Šie savivaldybininkai vis dar negali atsigauti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio nuostatos, jog „savivaldos teisė laiduojama…

Socio – ekonominės naudos vertinimas viešojo sektoriaus sprendimuose

Savivaldybių tarybų posėdžiuose svarstomi įvairiausi klausimai, susiję su visomis galimomis plėtros ar reformų sritimis: viešosios infrastruktūros tvarkymo ir plėtros, socialine, švietimo, sveikatos, kultūros, sporto, verslo ir kt. Neringos savivaldybės taryboje absoliuti dauguma pateikiamų svarstyti sprendimų susiję su teisės aktų reikalavimais, tad juos inicijuoja ir sprendimų projektus rengia specialistai – Neringos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir dirbantys pagal darbo sutartis. Šie specialistai įprastai rengia ir politinės daugumos inicijuojamų sprendimų projektus. Svarstant tokius klausimus, kai kurie politikai prašo specialistų pateikti ekonominius skaičiavimus ir pagrįsti ekonominį šių sprendimų pagrįstumą. Tokie politikų prašymai paskatino…