Daugiafunkcinių viešųjų paslaugų centrų kūrimas Klaipėdos miesto savivaldybėje

Bendruosius viešųjų paslaugų tobulinimo pokyčius paslaugų teikime, kaip ir visame viešajame sektoriuje, veikia ne vienas veiksnys – pradedant globaliais ekonominiais, politiniais, demografiniais pokyčiais ir baigiant išaugusiais piliečių/paslaugų vartotojų lūkesčiais, vadybinių bei piliečių įgalinimu besiremiančių modelių ir priemonių taikymu. Šie paslaugų tobulinimą lemiantys veiksniai skatina ne tik inovacijų taikymą, bet ir tuo pačiu sukelia naujus iššūkius viešajame sektoriuje. Viešosioms organizacijoms svarbu ne tik nusistatyti tikslius tobulinimosi prioritetus, tačiau ir pasirinkti tinkamus organizacinius modelius bei priemones. Vis dažniau yra įžvelgiama vadybinių priemonių, tokių kaip jungtinių paslaugų centrų (arba daugiafunkcinių viešųjų paslaugų centrų),…

Strateginių tikslų formulavimo problemos Lietuvoje

Siekiant nustatyti strateginių tikslų formulavimo problemas Lietuvoje, 2014 – 2015 m. buvo atliktas tyrimas, kuriame analizuotos pagrindinės aktualios valstybės, sektorinės ir Klaipėdos apskrities savivaldybių strategijos: Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (LT2030), Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (NDVS), Lietuvos inovacijų 2010 – 2020 m. strategija (LTIS), Valstybinė švietimo 2013 – 2022 m. strategija (VŠS), Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija (NES), 2010 – 2020 m. valstybinė sporto plėtros strategija (VSS), Klaipėdos miesto savivaldybės 2013 – 2020 m. strateginis plėtros planas (KMSS), Klaipėdos rajono plėtros strateginis planas 2009 – 2020 m. su situacijos analize (KRSS),…