Elektroninių rinkodaros priemonių taikymas Europos kultūros sostinių programose

Jau nuo 1970–ųjų Europos šalys skatina naujus miestų plėtros būdus, orientuotus į kultūrą, turizmą, kūrybines industrijas. Y.D.Liu (2014) teigimu, kultūrinių renginių organizavimas yra viena iš pagrindinių kultūrinio turizmo plėtros formų. Vienas tokių renginių, kuris jau tapęs tradicija ir yra itin svarbus Europos kultūros plėtros kontekste, kasmetinis Europos kultūros sostinės programos iniciatyvos įgyvendinimas. Rinkodaros požiūriu M.Lamza ir kt. (2011) skiria keturis pagrindinius tikslus, siekiant tapti Europos kultūros sostine: didinti miesto žinomumą tarptautiniu lygiu; keisti miesto įvaizdį; didinti vidaus ir užsienio turizmo srautus; didinti kultūros auditoriją. Anot D.Getz ir S.J.Page (2016), šis…