Klaipėdos miesto viešojo sektriaus ir NVO bendradarbiavimas aplinkosaugos srityje

Pasaulyje vis dažniau minimos aplinkosaugos, klimato kaitos, stichinių nelaimių problemos. Apie šias problemas kalbama ne tik medijose ar žiniose, bet ir sprendimų priėmimo lygmenyje. Svarbu, jog aplinkosaugos problemos būtų sprendžiamos tarptautiniu, nacionaliniu ir vietos lygmeniu. Aplinkosaugos problemos yra kompleksinės ir liečiančios kasdienį žmonių gyvenimą, verslą, politikos formavimą, todėl joms spręsti reikia kompleksinių priemonių. Būtent todėl šioje srityje ypač svarbus bendradarbiavimas.

Administracinių paslaugų pritaikymas negalią turintiems asmenims: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

Visos viešosios paslaugos, taip pat ir administracinės, turi būti teikiamos remiantis lygių galimybių principu, reiškiančiu, kad jos turi būti vienodai prieinamos visiems Lietuvos Respublikos piliečiams, įskaitant ir žmones su negalia.
Siekiant išsiaiškinti kaip vertinamas administracinių paslaugų pritaikymas negalią turintiems asmenims Klaipėdos miesto savivaldybėje buvo atliktas kokybinis tyrimas – pusiau struktūruotas interviu. Kokybinio tyrimo metu apklausti asmenys, turintys klausos, regos ir judėjimo negalią. Tyrimo metu iš informantų buvo siekiama sužinoti jų patirtį gaunant administracines paslaugas.

Dirbtinio intelekto taikymas viešajame sektoriuje – daugiau klausimų nei atsakymų

Dirbtinis intelektas šiuolaikiniame pasaulyje jau tapo kasdienybe ir yra taikomas įvairiose srityse. Žmogaus protą imituojantys dirbtiniai neuroniniai tinklai gali apdoroti didelį kiekį informacijos ir daug greičiau nei žmogus spręsti uždavinius ir problemas. Natūralu, kad šiuo įrankiu skuba naudotis privatus sektorius, o su pastaruoju koja kojon siekiantis žengti viešasis sektorius negali atsilikti, nors tradiciškai yra apraizgytas biurokratinių procesų voratinkliais ir disponuoja mažesniais ištekliais. Dėl savo specifikos viešasis sektorius yra priverstas įveikti daugiau kliūčių ir atrasti naujų, precedento neturinčių sprendimų, kaip savo veikloje išnaudoti dirbtinio intelekto teikiamus privalumus bei išvengti galimų neigiamų taikymo pasekmių.