Klaipėdos universiteto viešojo administravimo studentų konferencija


2023 m. kovo 24 d. Klaipėdos universitete Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete vyko I-oji studentų konferencija „Viešojo administravimo inovacijos ir iššūkiai neužtikrintumo epochoje“. Konferencijoje savo įžvalgomis pasidalijo Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros socialinių partnerių atstovai. Lietuvos kariuomenės Karinių jūros pajėgų kmdr. Remigijus Zabiela perskaitė pranešimą „Karinės jūrų pajėgos“. Asociacijos „Klaipėdos regionas“ direktorė Eglė Stonkė pasidalijo žiniomis pranešime “Įtrauki regioninė plėtra: Klaipėdos regiono specializacijos strategija 2030“.

Pranešimai buvo suskirstyt į tris sekcijas: darni plėtra Lietuvos kontekste; pilietinė visuomenė ir pilietiškumas; viešojo sektoriaus veiksmingumas.

Sekcijoje Darnios plėtros Lietuvos kontekste studentai dalijosi įžvalgomis apie vietos valdžios klimato politika Lietuvoje; darnaus judumo įgyvendinimą Lietuvos miestuose ir misija „Žaliosios savivaldybės 2030“. Pilietinės visuomenės ir pilietiškumo sekcijoje diskutuota apie pilietiškumą ugdymą mokyklose, lyčių lygybės politiką, įvairius dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo aspektus, piliečių ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą kultūros srityje. Viešojo sektoriaus veiksmingumo sekcijoje nagrinėjo profesionalios vyriausybės (ne)sėkmės, veiklos viešumo ir skaidrumo teisinio reglamentavimo kaita, darbuotojų įsipareigojimo organizacijai, psichosocialinių rizikos veiksnių svarbą aplinkosaugos institucijose, priemiesčio susisiekimo paslaugų teikimą.

Konferencijoje pranešimus skaitė 17 studentų. Geriausi pranešimai buvo apdovanoti prizais. Sekcijoje Darni plėtra Lietuvos kontekste buvo apdovanotas Guodos Giedraitytės pranešimas Misijos ,,žaliosios savivaldybės 2030’’: koordinavimo centro modelio paieškos Lietuvai (vadovė: lekt. G.Burbulytė -Tsiskarishvili). Pilietinė visuomenė ir pilietiškumas sekcijoje už pranešimą Jaunimo dalyvavimas savanoriškoje veikloje: teoriniai aspektai (vadovė: lekt. dr. A. Obrikienė) apdovanota Živilė Bružinskienė. Sekcijoje Viešojo sektoriaus veiksmingumas apdovanota Lineta Zajančauskaitė už pranešimą Profesionalų vyriausybės (ne)sėkmė: Lietuvos atvejis (vadovė: doc. dr. Valentina Burkšienė).


Related posts