Etikos problemų instituciniai sprendimai: VTEK atvejis


Etikos normų laikymasis leidžia valstybinėms institucijoms priimti tinkamus – etiškus – sprendimus. Etika viešajame valdyme dažnai yra ne tik moralinė vertybė, tačiau ir tam tikras principas, kuriuo reikėtų vadovautis, bei pasekmė, kuri leidžia įvertinti priimtus sprendimus. Siekiant įtvirtinti šias nuostatas, ieškoma įvairių prevencinių neetiško elgesio pažabojimo būdų. Pavyzdžiui, tobulinant teisės aktus, steigiant atsakingas institucijas ir pan.
Analizuojant etikos prevencijos priemones, daugiausia diskusijų kyla dėl etikos priežiūrą vykdančių institucijų. Didėjantis pažeidimų skaičius signalizuoja apie tai, kad valstybėje dar daug etikos problemų. Tačiau tai, jog pažeidėjai sulaukia jiems skirtos bausmės, leidžia manyti etikos komisijų veikla atneša lauktos naudos. Svarbiausia su etikos problemomis kovojanti institucija Lietuvoje yra Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – VTEK).
Siekiant išsiaiškinti, kaip VTEK įgyvendina jai priskirtus įgaliojimus, kokius sprendimus priima ir kaip jie paveikia etikos problemų prevenciją, buvo atliktas kokybinis tyrimas – analizuotos 2012-2017 metų VTEK metinių veiklų ir 2016-2018 metų priimtų sprendimų (n = 532) ataskaitos.
Tyrimo metu nustatyta, kad VTEK veiklos apimtys per pastaruosius šešerius metus išaugo. Veiklos apimčių išaugimas aiškinamas tuo, kad VTEK tampa vis kompetentingesnė, atpažįstant etikos (tiksliau – interesų konflikto) problemas. Taip pat pastebimai išaugo ir visuomenės susidomėjimas VTEK vykdoma veikla. Teigiama, kad žmonės vis labiau linkę pasitikėti ir prašyti viešųjų institucijų pagalbos.
VTEK dažniausiai susiduria su tokiomis problemomis, kaip privačių interesų deklaracijų nepateikimas, viešųjų institucijų silpnai vykdoma interesų konfliktų priežiūra ir prevencija bei valstybės tarnautojų nesupratimas, kada vyksta interesų konfliktas. VTEK, kovodama su šiomis problemomis, inicijuoja įvairių įstatymų pataisas, rengia mokymus, taip pat tobulina elektronines sistemas bei vis aktyviau viešina savo vykdomą veiklą.
VTEK priima keturių rūšių sprendimus. Tik sprendimas nutraukti tyrimą (priimamas tada, kai nepakanka duomenų galinčių įrodyti asmens kaltumą) negali būti priskirtas etikos problemų prevencijai. Priimdama prevencinius sprendimus VTEK siekia pašalinti teisės aktų spragas, taip užkirsdama kelią ,,įstatymo apėjimui“, o savo veikloje taikydama pažangiausias sistemas geba greičiau aptikti teisės aktų pažeidimus. Priimdama rekomendacinius sprendimus VTEK įsipareigoja šviesti valstybės tarnautojus etikos klausimais, kad šie savo veikloje gebėtų atpažinti etikos problemas ir jų vengtų, o taip pat teikia rekomendacijas, kilus įtarimui, kad buvo nusižengta įstatymui. Priimdama baudžiamuosius sprendimus VTEK siunčia nusižengusįjį į teismą, kuriame asmuo, pažeidęs etikos normas, yra nubaudžiamas (tai griežčiausia sprendimo forma).
Taigi VTEK, taikydama šias institucinių sprendimų formas, reikšmingai prisideda prie etikos problemų prevencijos.


Related posts

Leave a Comment