Norint kurti dalyvaujamąjį biudžetą, reikia žinoti, kokioje padėtyje esame


Po ilgo ir nuoseklaus darbo projekto „Dalyvaujamojo biudžeto įgalinimas Baltijos jūros regione“ (angl. Empowering Participatory Budget in the Baltic Sea Region, EmPaci) partneriai (vienas iš partnerių – Klaipėdos universiteto, Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra) yra pasiruošę pristatyti pirmąjį darbo vaisių – Status Quo analizę.
Norint pristatyti, kaip dalyvaujamasis biudžetas gali būti įgyvendintas, ši Status Quo ataskaita pateikia įžvalgas apie dabartinę piliečių dalyvavimo situaciją bendrai ir konkrečiai dalyvaujamajame biudžete (toliau DB). Ši analizė koncentruojasi ties EmPaci projekto šalimis partnerėmis – Suomija, Vokietija, Latvija, Lietuva, Lenkija ir Rusija, bei Danija, Estija ir Švedija.
Visų pirma yra pristatomi trumpi šių šalių aprašymai, piliečių dalyvavimo ir dalyvaujamojo biudžeto definicijos, sėkmingi dalyvaujamojo biudžeto projektai bei potencialios kliūtys ir dalyvaujamojo biudžeto naudojimo skatinimo šiose šalyse būdai. Taip pat šioje Status Quo ataskaitoje yra pateikiama informacija apie savivaldybes, rajonus ir planavimo regionus, kuriuose EmPaci projekto partneriai planuoja įgyvendinti ar atnaujinti dalyvaujamojo biudžeto praktikas.
Devynios vietovės buvo pasirinktos EmPaci projekto dalyvaujamojo biudžeto pilotinėms versijoms: Lahtis (Suomija), Butcovas (Vokietija), Vidžemės planavimo regionas (Latvija), Rietavas ir Telšiai (Lietuva), Bielsko-Biala (Lenkija), Moskovskaya Zostava / Sankt Peterburgo Maskvos regionas, Suoyarvi miesto tipo gyvenvietė Karelijos Respublikoje ir Gatčinos rajono savivaldybė Leningrado regione (Rusija). Šios vietovės gan stipriai skiriasi savo aplinka, finansinėmis galimybėmis, gyventojų charakteristika ir teisinėmis sistemomis. Joms taip pat priskiriamos skirtingos pradinės dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo stadijos – nuo pradinės iki kelių sėkmingai įgyvendintų dalyvaujamojo biudžeto ciklų. Todėl visos vietovės patiria skirtingus iššūkius, tokius kaip darbo pradžios ir darbo tęstinumo kliūtys. Jeigu padaryti šią informaciją, žinias ir naudingas praktikas viešai prieinamomis, suinteresuotuosios šalys galėtų rasti savo regionui ar savivaldybei pritaikomos inspiracijos. Klausimai, tokie kaip „Kaip dalyvaujamasis biudžetas galėtų atrodyti mūsų savivaldybėje?“ ar „Ką mes galėtume pakeisti, tam kad pagerintume dalyvaujamojo biudžeto procesą?“, yra vizijos kūrimo pamatai. Būtent dėl šios priežąsties šis dokumentas siekia sukurti gebėjimus įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą Baltijos jūros regione (toliau BJR).
„Status Quo“ analizė yra tik vienas iš pirmųjų „EmPaci“ projekto rezultatų. Netrukus, artimiausiais mėnesiais, planuojama paskelbti kitą medžiagą:

 • DB gerųjų praktikų gidą (angl. A guidebook PB Blueprint): bus išanalizuoti sėkmingi DB projektai ir pristatytos geriausios praktikos, taip pat ir už BSR ribų;
 • DB prieigų vadovas ir aprašymai (ang. Guide and description of the PB approaches) (pvz. vietiniai pritaikymai);
 • vadovas praktikams, kaip įgyvendinti DB (angl. Guidebook for practitioners on how to implement PB);
 • Viešojo biudžeto sudarymo priemonės funkcijų matrica (angl. Public Budgeting Tool Feature Matrix) su interaktyviomis atrankos ir filtravimo galimybėmis;
 • Interaktyvus vadovas ir įvairi mokymų medžiaga (angl. Online Manual and different Training materials) DB organizatorių ir edukacinių veiklų palaikymui;
 • Komunikacijos ir sklaidos planas (KSP) (ang. Communication and Dissemination Plan (CDP)), skirtas geriau suprasti, kaip organizuoti šiuos procesus.
  Apsilankykite mūsų tinklapyje www.empaci.eu kur galite sužinoti daugiau apie projektą ir naujausius nacionalinių partnerių, dalyvaujančių projekte, rezultatus ar socialines ataskaitas.
  Dalyvaujamasis biudžetas yra demokratiškas sprendimų priėmimo procesas, kuriuo mes tikime, kuriame dalyvauja paprasti žmonės rengiant ir priimant savivaldybės ar valstybės biudžetą. Baltijos jūros regione (BSR) tik kelios savivaldybės reguliariai taiko Dalyvaujamojo biudžeto (DB) procesą. Jei jūs norėtumėte gauti paramą plėtojant savo DB, susisiekite su savo šalies ar artimiausiu „EmPaci“ partneriu. Daugiau apie projektą rasite www.empaci.eu.
  Kartu mes galime turėti daugiau galių priimant sprendimus vietos, regioninėse ar nacionalinėse viešosiose institucijose!

Related posts