Darbo kodekso projektas arba darbo santykiai kitaip (III): streikas

Streikas šiuo metu galiojančio Darbo kodekso 76 str. apibrėžiamas kaip darbuotojų arba jų grupės laikinas darbo nutraukimas, kai kolektyvinis ginčas neišspręstas arba darbuotojus tenkinantis kolektyvinius darbo ginčus sprendžiančio organo sprendimas (įskaitant tarpininkavimo metu pasiektą susitarimą) nevykdomas (ar netinkamai vykdomas). Iš esmės streikas yra darbuotojų poveikio priemonė darbdaviui, kuri nustatoma užtikrinant šalių derybinių pozicijų balansą, vykdant kolektyvines derybas. Todėl ši teisė nelaikytina darbuotojų privilegija, iškreipiančia lygiateisius santykius, o remiasi bendra nuostata, kad darbuotojų, kaip silpnesnės darbo teisinių santykių šalies, teisės užtikrinimas, garantuojant galimybes jungtis į juos vienijančias ir atstovaujančias organizacijas ir…

Darbo kodekso projektas arba darbo santykiai kitaip (II)

Tęsiame Darbo kodekso projekte siūlomų sprendimų apžvalgą. Pirmąją dalį žiūrėkite ČIA. Nors viešojoje erdvėje pristatant Projektą yra akcentuojamas sutartinio teisinių darbo santykių reguliavimo ribų išplėtimas įstatyminio atžvilgiu, mūsų manymu tokio požiūrio nėra visiškai nuosekliai laikomasi projekte. Pavyzdžiui, Darbo kodekso projekto 3 str. tarp darbo teisės šaltinių, kurie tradiciškai pripažįstami darbo teisės šaltiniais (įstatymai, įstatymus lydintieji teisės aktai, tarptautinės sutartys, ES teisės aktai ir kolektyvinių sutarčių normatyvinės nuostatos), vardijami ir darbdavio ir darbuotojų atstovų susitarimai, ir kiti vietiniai norminiai teisės aktai. Vietinių norminių teisės aktų priėmimo tvarka, detalizuojama šiame straipsnyje, aptaria…

Darbo kodekso projektas arba darbo santykiai kitaip (I)

2015 rugpjūčio 25 d. Trišalėje taryboje baigus svarstyti naujojo Darbo kodekso projektą (toliau tekste „Projektas“) ryškėja esminiai naujojo darbo teisinių santykių reglamentavimo bruožai. Projektas pasižymi tuo, kad nors būdamas bene svarbiausia, tačiau yra tik dalis viso numatomo keisti darbo teisės ir Lietuvos socialinio modelio (apimančio esminius pakeitimus darbo santykiuose, užimtumo reglamentavime, reformuojat socialinio draudimo apsaugą). Be Darbo kodekso pakeitimų laukia ir eilė kitų įstatymų, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas,…