Etikos problemų instituciniai sprendimai: VTEK atvejis

Etikos normų laikymasis leidžia valstybinėms institucijoms priimti tinkamus – etiškus – sprendimus. Etika viešajame valdyme dažnai yra ne tik moralinė vertybė, tačiau ir tam tikras principas, kuriuo reikėtų vadovautis, bei pasekmė, kuri leidžia įvertinti priimtus sprendimus. Siekiant įtvirtinti šias nuostatas, ieškoma įvairių prevencinių neetiško elgesio pažabojimo būdų. Pavyzdžiui, tobulinant teisės aktus, steigiant atsakingas institucijas ir pan.Analizuojant etikos prevencijos priemones, daugiausia diskusijų kyla dėl etikos priežiūrą vykdančių institucijų. Didėjantis pažeidimų skaičius signalizuoja apie tai, kad valstybėje dar daug etikos problemų. Tačiau tai, jog pažeidėjai sulaukia jiems skirtos bausmės, leidžia manyti etikos…

Žmogaus teisių ribos Lietuvoje: ar tai “tik” politinės etikos krachas?

Pradžioje norėčiau skaitytojus informuoti, kad kalbėsiu apie Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą. Tiksliau ne apie projekto turinį, o apie šio projekto pristatymo LR Seime aplinkybes. Iš tiesų įstatymo projektas vertas diskusijų, argumentuotų svarstymų, tačiau būdamas toks diskutuotinas, kartu atvėrė dideles problemas, apie kurių egzistavimą šiuolaikinis Lietuvos pilietis veikiaiusiai net nebūtų susimąstes. Galbūt sakysite, jog tai jau “sena” tema šiandieniniame informacijos sraute, tačiau raginu prie jos sugrįžti jau ne su pasipiktinimo atraštėmis ir raginimais facebook’e pasirašyti peticiją, o su šiek tiek filosofine potekste, skatinančia paklausti savęs ir kitų, ar politiko atsiprašymas padės.…

Viešojo administravimo vertybių kaita

Nieko nėra pavojingesnio politinei institucijai nei technologiškai kompetetingas, strategiškai įžvalgus, bet etiškai neraštingas ar netinkamas valstybės tarnautojas. N.Prestonas Tenka pripažinti, jog N. Prestono žodžiuose iš tiesų slypi daug tiesos, jei valstybės tarnautojo etiką suvoksime elementariai, taip kaip veikiausiai įvardintų kiekvienas eilinis pilietis – tai sąžiningumas, atsakomybė, paslaugumas ir pan. Vis dėlto pastarąjį dešimtmetį viešojo administravimo etikos samprata tapo gerokai sudetingesnė, o vertybių skalė prasiplėtė ir pakito. Viešojo administravimo etikos srityje keliami klausimai kam teikti pirmenybę: vien griežtomis taisyklėmis paremtai viešojo admnistravimo etikai ar vertybinei prieigai? Taisyklėmis paremta etika reikalauja etikos…