Viešųjų paslaugų liberalizavimas (I)

„Vilniaus energijos“ ir „Litesko“ savininkės Prancūzijos įmonės „Veolia“ ir Lietuvos ginčai iškėlė nemažai klausimų. Kas geriau – ar visuomeninės svarbos paslaugas atiduoti į privataus sektoriaus rankas, ar laikytis valstybinio reguliavimo politikos? Kokia nauda iš viešųjų paslaugų liberalizavimo? Šis komentaras apie tai, kokia yra paslaugų rinkos liberalizavimo esmė. Dėl ekonominių ir politinių priežasčių nuo 1980 viešasis sektorius patyrė fundamentalius pokyčius beveik visose Europos šalyse. Neoliberalizavimo idėjų kontekste viešasis sektorius laikytas biurokratiniu, neefektyviu ir per brangiai kainuojančiu. Šias mintis sustiprino augantys šalių biudžeto deficitai. Viešajam sektoriui iškilo dilemos: kaip patenkinti (neoliberalistinės prieigos…

Kaip mes kūrėme regionus

Viena iš reikšmingiausių naujienų, kuria LR Vyriausybė pradėjo 2016-uosius metus – kitam Europos Sąjungos (ES) finansiniam laikotarpiui sudaryti du planavimo regionus: Sostinės regioną (sudarytą iš Vilniaus apskrities), bei Vidurio ir Vakarų Lietuvos regioną (sudarytą iš likusiųjų 9 apskričių). Šis Vyriausybės žingsnis buvo tikėtinas ir visai logiškas, įvertinant esamas Lietuvos ūkio tendencijas bei kitų Europos šalių patirtį planuojant ES finansines investicijas. Vyriausybės pranešime naujiena apibendrinama tokia  mintimi: „Vyriausybės sprendimu sudaromi ne administraciniai, o statistiniai regionai, todėl kasdieniniame gyvenime ir veikloje pokyčių nepajus nei gyventojai, nei įmonės, nei institucijos“. Pastaruoju sakiniu Vyriausybė…

Europos viešojo sektoriaus apskaitos standartų efekto viltis

Europos Komisija turi naują sumanymą ES narėms – įvesti vieningus Europos viešojo sektoriaus apskaitos standartus (toliau EVSAS), kurių pagrindas būtų kaupimo principu vedama apskaita. Verslo žinių žodyne šis principas apibūdinimas kaip „Finansų apskaitoje taikomas pajamų ir sąnaudų apskaitos principas, pagal kurį pajamos pripažįstamos tuomet, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – kai jos patiriamos, nepriklausomai nuo to, kada gaunami arba išleidžiami pinigai“. Lietuvoje EVSAS įgyvendinimas paveiks apie 3900 viešojo sektoriaus subjektų. Europos Komisija pateikė argumentus dėl standartų taikymo visose ES narėse: 1. Europos viešųjų finansų krizės prevencija, nes krizė parodė būtinumą…