Tarybos nariai: tokie pat kaip mes?

Sausio viduryje De Montfort University Leicester (JK) tyrėjų grupė paskelbė inicijuojanti vietos tarybų narių veiklos mokslinį tyrimą, kurio metu dėmesys bus kreipiamas ir į deputatų socialines charakteristikas. Britų inicijuotas tyrimas iš tikro atskleidžia opias atstovaujamosios valdžios problemas. Pažvelkime šiek tiek kitu kampu ir paklauskime savęs: kiek gerai mes žinome (pažįstame) žmones, kuriuos išsirinkome atstovauti mūsų interesus vietos ar nacionalinėje valdžioje? Siekiant dar gilesnio pažinimo, paklauskime savęs ir dar vieno klausimo: ar, rinkdami atstovus, iš viso kreipiame dėmesį į ką nors daugiau, nei partinė priklausomybė bei pasirodymai populiariuose TV šou? Mokslininkai…