Piliečių dalyvavimo galimybės Neringos savivaldybėje

Piliečių dalyvavimas vietos savivaldoje neabejotinai yra svarbi demokratijos praktika, siekianti suartinti viešąją valdžią su gyventojais ir skatinanti glaudų bendradarbiavimą. 2023 m. spalio – lapkričio mėn. atlikta internetinė kiekybinė Neringos savivaldybės gyventojų apklausa, kuri buvo platinama per socialinius tinklus “Facebook” ir platformą „Apklausa.lt”.

Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo (VPSB) Neringoje poreikis ir galimybės

Neringa yra pajūrio kurortas, kuriame ypač ryškus sezoniškumas ir dėl mažo vietos gyventojų skaičiaus ne mažiau ryškus perkamosios galios trūkumas ne sezono (spalio- balandžio mėnesiais) metu. Dėl šių bruožų tokio pobūdžio kurortai kai kada prilyginami kaimo turizmo teritorijoms (angl. rural tourism). Visuomenėje vyrauja nuostata, kad sezoniškumas yra negatyvus reiškinys. Todėl profesionalai ir neprofesionalai siūlo ir bando ilginti sezoną visokiomis jiems žinomomis ar girdėtomis priemonėmis. Ne visada remiantis skaičiavimais ar argumentais. Tai pastebima ir Neringos kurorte, siūlant visokių priemonių (dažniausiai įvairių renginių) turistams atsivilioti ne sezono metu. Tačiau ne vienas tyrimas…