Klientų aptarnavimo kokybė valstybinėje mokesčių inspekcijoje: Klaipėdos padalinio atvejis

Klientai-vartotojai vis labiau vertina ir siekia gauti kokybiškas, informatyvias ir aiškias paslaugas. Norint teikti kokybišką aptarnavimą klientams, yra būtinas dėmesingumas kliento poreikiams, gebėjimas prisitaikyti prie kintančių situacijų, nuolatinis mokymasis ir naujovės. Nors viešojo sektoriaus aptarnavimo srityje siekiama teikti kokybiškas paslaugas, dažnai susiduriama su įvairiais trukdžiais ir iššūkiais.

Administracinių paslaugų pritaikymas negalią turintiems asmenims: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

Visos viešosios paslaugos, taip pat ir administracinės, turi būti teikiamos remiantis lygių galimybių principu, reiškiančiu, kad jos turi būti vienodai prieinamos visiems Lietuvos Respublikos piliečiams, įskaitant ir žmones su negalia.
Siekiant išsiaiškinti kaip vertinamas administracinių paslaugų pritaikymas negalią turintiems asmenims Klaipėdos miesto savivaldybėje buvo atliktas kokybinis tyrimas – pusiau struktūruotas interviu. Kokybinio tyrimo metu apklausti asmenys, turintys klausos, regos ir judėjimo negalią. Tyrimo metu iš informantų buvo siekiama sužinoti jų patirtį gaunant administracines paslaugas.

Kaip gyvename

Prieš daugiau nei 30 metų Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja ėmėsi iniciatyvos skatindama idėją, jog kiekvienas pasaulio gyventojas yra nusipelnęs orių gyvenimo sąlygų. Šiai iniciatyvai pažymėti kiekvienų metų pirmąjį spalio pirmadienį minima Pasaulio Gyvenviečių Diena (angl. World Habitat Day). Šiais metais Pasaulio gyvenviečių diena minima spalio 3 d. ir jos devizas – Gyvenvietė žmogiškumui (angl. Habitat for Humanity). JTO HABITAT iniciatyva yra viena iš svarbiausių tikslinių programų, kuria siekiama pagrindinių paslaugų gerinimo urbanizuotose vietovėse (ypač įvertinant prognozes, jog 2030 metais 6 iš 10 žmonių pasaulyje gyvens būtent urbanizuotose teritorijose, t.y. miestuose).…