Daugiafunkcinių viešųjų paslaugų centrų kūrimas Klaipėdos miesto savivaldybėje

Bendruosius viešųjų paslaugų tobulinimo pokyčius paslaugų teikime, kaip ir visame viešajame sektoriuje, veikia ne vienas veiksnys – pradedant globaliais ekonominiais, politiniais, demografiniais pokyčiais ir baigiant išaugusiais piliečių/paslaugų vartotojų lūkesčiais, vadybinių bei piliečių įgalinimu besiremiančių modelių ir priemonių taikymu. Šie paslaugų tobulinimą lemiantys veiksniai skatina ne tik inovacijų taikymą, bet ir tuo pačiu sukelia naujus iššūkius viešajame sektoriuje. Viešosioms organizacijoms svarbu ne tik nusistatyti tikslius tobulinimosi prioritetus, tačiau ir pasirinkti tinkamus organizacinius modelius bei priemones. Vis dažniau yra įžvelgiama vadybinių priemonių, tokių kaip jungtinių paslaugų centrų (arba daugiafunkcinių viešųjų paslaugų centrų),…

Ar virs senos sovietinės struktūros daugiafunkciniais inovatyviais paslaugų centrais?

Šiomis dienomis vyksta diskusija dėl Klaipėdos Neįgaliųjų centro “Klaipėdos lakštutė”, kuriam kokybiškų paslaugų teikimui būtinos didesnės patalpos, ateities. Didesnės ir geriau pritaikytos patalpos būtinos dėl Neįgaliųjų centro teikiamų skirtingų paslaugų  – priežiūros, globos ir integralios pagalbos – bei dėl nemažo darbuotojų, kurie fiziškai negali dirbti dabartiniuose 25 kvadratiniuose metruose, skaičiaus. Klaipėdos miesto Tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas kaip tik šiuo metu ir bando spręsti šią problemą. Vienas iš galimų sprendimų – suteikti centrui dalį nenaudojamų vaikų globos namų “Smiltelė” patalpų. Įsikūrimas šiose patalpose reikštų itin visuomenei svarbių, galima sakyti…

Australų patirtis gerinant paslaugų prieinamumą kaimo vietovėse

Tiems, kurie ieško būdų, kaip kaimo vietovių gyventojams teikti tokias pat paslaugas kaip ir gyvenantiems miestuose, pavyzdžiu gali būti Naujojo Pietų Velso valstija Australijoje. 1997 metais pradėti steigti Valdžios prieigos centrai (angl. Government Access Centres) sėkmingai veikia jau beveik dvidešimt metų. Valdžios prieigos centrai buvo įkurti daugelyje kaimo vietovių visoje Naujojo Pietų Velso (toliau NPV) valstijoje, remiantis Valdžios prieigos programa (angl. Government Access Program). Ši programa pradėta 1997 metais, kaip skirtingų tiesioginio bendravimo (angl. face-to face) su klientais modelių bandymas, teikiant valdžios informaciją ir paslaugas kaime bei nutolusiose bendruomenėse. Pilotinė…