Piliečių dalyvavimo galimybės Neringos savivaldybėje

Piliečių dalyvavimas vietos savivaldoje neabejotinai yra svarbi demokratijos praktika, siekianti suartinti viešąją valdžią su gyventojais ir skatinanti glaudų bendradarbiavimą. 2023 m. spalio – lapkričio mėn. atlikta internetinė kiekybinė Neringos savivaldybės gyventojų apklausa, kuri buvo platinama per socialinius tinklus “Facebook” ir platformą „Apklausa.lt”.

Mažeikių rajono jaunimo dalyvavimas savanoriškoje veikloje: įsitraukimo priežastys

Jaunimo savanoriška veikla apima įvairius pilietinius ir visuomeninius tikslus, skatina jaunus žmones tapti aktyviais piliečiais bei atlieka svarbų vaidmenį, suteikiant jaunimui tobulėjimo galimybes, įskaitant švietimo, mokymo ir įsidarbinimo galimybes ateityje (Shaw ir Dolan, 2022). Dėl šių priežasčių į savanorystę reikia žiūrėti kaip į gyvybiškai svarbų demokratinį ir socialinio gyvenimo reiškinį.