Administracinių paslaugų pritaikymas negalią turintiems asmenims: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

Visos viešosios paslaugos, taip pat ir administracinės, turi būti teikiamos remiantis lygių galimybių principu, reiškiančiu, kad jos turi būti vienodai prieinamos visiems Lietuvos Respublikos piliečiams, įskaitant ir žmones su negalia.
Siekiant išsiaiškinti kaip vertinamas administracinių paslaugų pritaikymas negalią turintiems asmenims Klaipėdos miesto savivaldybėje buvo atliktas kokybinis tyrimas – pusiau struktūruotas interviu. Kokybinio tyrimo metu apklausti asmenys, turintys klausos, regos ir judėjimo negalią. Tyrimo metu iš informantų buvo siekiama sužinoti jų patirtį gaunant administracines paslaugas.

Piliečių dalyvavimo galimybės Neringos savivaldybėje

Piliečių dalyvavimas vietos savivaldoje neabejotinai yra svarbi demokratijos praktika, siekianti suartinti viešąją valdžią su gyventojais ir skatinanti glaudų bendradarbiavimą. 2023 m. spalio – lapkričio mėn. atlikta internetinė kiekybinė Neringos savivaldybės gyventojų apklausa, kuri buvo platinama per socialinius tinklus “Facebook” ir platformą „Apklausa.lt”.