Europos Sąjungos žaliųjų jūrų uostų strategijų tyrimas

Jūrų uostai, nuo seno laikomi globalios prekybos ir logistikos pagrindu, šiuolaikiniame kontekste patiria reikšmingus pokyčius, išplėsdami savo tradicinį vaidmenį ir įtraukdami įvairius aplinkosaugos, socialinius ir geopolitinius aspektus. Šiandien akivaizdu, kad žiedinė ekonomika, siekianti sumažinti atliekas ir efektyviau naudoti išteklius, tampa lemiamu jūrų uostų sektoriaus vystymosi veiksniu.