Viešojo administravimo vertybių kaita

Nieko nėra pavojingesnio politinei institucijai nei technologiškai kompetetingas, strategiškai įžvalgus, bet etiškai neraštingas ar netinkamas valstybės tarnautojas. N.Prestonas Tenka pripažinti, jog N. Prestono žodžiuose iš tiesų slypi daug tiesos, jei valstybės tarnautojo etiką suvoksime elementariai, taip kaip veikiausiai įvardintų kiekvienas eilinis pilietis – tai sąžiningumas, atsakomybė, paslaugumas ir pan. Vis dėlto pastarąjį dešimtmetį viešojo administravimo etikos samprata tapo gerokai sudetingesnė, o vertybių skalė prasiplėtė ir pakito. Viešojo administravimo etikos srityje keliami klausimai kam teikti pirmenybę: vien griežtomis taisyklėmis paremtai viešojo admnistravimo etikai ar vertybinei prieigai? Taisyklėmis paremta etika reikalauja etikos…