Dirbtinio intelekto taikymo perspektyvos viešajame sektoriuje

Trys robototechnikos dėsniai: 1. Robotas negali daryti žalos žmogui arba savo neveikimu leisti, kad žmogui būtų padaryta žala. 2. Robotas turi klausyti komandų, kurias jam duoda žmogus, išskyrus tuos atvejus, kai šios komandos prieštarauja Pirmajam dėsniui. 3. Robotas turi rūpintis savo saugumu, jeigu tai neprieštarauja Pirmajam ir Antrajam dėsniams. Isaac Asimov Sparčiai vystantis informacinėms ir ryšių technologijoms vis aktualesnis tampa dirbtinio intelekto klausimas, dėl kurio perspektyvų ir vaidmens ateities visuomenėje šiandien tarp įvairių sričių mokslininkų ir mąstytojų verda gana aršios diskusijos. Vis dažniau optimistinį požiūrį, kad dirbtinis intelektas atvers kelią…

Ateities kryptys naujajame viešajame valdyme

„Kaip sakė Albertas Einsteinas, mes negalime įveikti problemų su ta pačia mąstysena, kuri tas problemas sukūrė“, – teigė konferencijoje „ISM Futurity“ Vilniuje dalyvavusi viena žymiausių pasaulio futurologių Anne Lise Kjaer. Ji siūlo keisti mąstyseną pagal tai, kokios dabartinės tendencijos formuoja ateitį. Mokslininkė išskiria aštuonias tarpusavyje susijusias kryptis, kurios vyraus ateityje: 1) skaidrumas; 2) globalus protas; 3) globalūs piliečiai; 4) „betaverslumas“; 5) išmanus gyvenimas; 6) žiedinė ekonomika; 7) švietimas ir 8) geras gyvenimas. Natūralu, kad kaip ir visos naujovės, šios ateities kryptys taip pat pirmiausia kontekstualizuojamos verslo aplinkoje. Tačiau viešojo sektoriaus…