Darbo kodekso projektas arba darbo santykiai kitaip (III): streikas

Streikas šiuo metu galiojančio Darbo kodekso 76 str. apibrėžiamas kaip darbuotojų arba jų grupės laikinas darbo nutraukimas, kai kolektyvinis ginčas neišspręstas arba darbuotojus tenkinantis kolektyvinius darbo ginčus sprendžiančio organo sprendimas (įskaitant tarpininkavimo metu pasiektą susitarimą) nevykdomas (ar netinkamai vykdomas). Iš esmės streikas yra darbuotojų poveikio priemonė darbdaviui, kuri nustatoma užtikrinant šalių derybinių pozicijų balansą, vykdant kolektyvines derybas. Todėl ši teisė nelaikytina darbuotojų privilegija, iškreipiančia lygiateisius santykius, o remiasi bendra nuostata, kad darbuotojų, kaip silpnesnės darbo teisinių santykių šalies, teisės užtikrinimas, garantuojant galimybes jungtis į juos vienijančias ir atstovaujančias organizacijas ir…