Klientų aptarnavimo kokybė valstybinėje mokesčių inspekcijoje: Klaipėdos padalinio atvejis

Klientai-vartotojai vis labiau vertina ir siekia gauti kokybiškas, informatyvias ir aiškias paslaugas. Norint teikti kokybišką aptarnavimą klientams, yra būtinas dėmesingumas kliento poreikiams, gebėjimas prisitaikyti prie kintančių situacijų, nuolatinis mokymasis ir naujovės. Nors viešojo sektoriaus aptarnavimo srityje siekiama teikti kokybiškas paslaugas, dažnai susiduriama su įvairiais trukdžiais ir iššūkiais.

Klaipėdos miesto viešojo sektriaus ir NVO bendradarbiavimas aplinkosaugos srityje

Pasaulyje vis dažniau minimos aplinkosaugos, klimato kaitos, stichinių nelaimių problemos. Apie šias problemas kalbama ne tik medijose ar žiniose, bet ir sprendimų priėmimo lygmenyje. Svarbu, jog aplinkosaugos problemos būtų sprendžiamos tarptautiniu, nacionaliniu ir vietos lygmeniu. Aplinkosaugos problemos yra kompleksinės ir liečiančios kasdienį žmonių gyvenimą, verslą, politikos formavimą, todėl joms spręsti reikia kompleksinių priemonių. Būtent todėl šioje srityje ypač svarbus bendradarbiavimas.

Administracinių paslaugų pritaikymas negalią turintiems asmenims: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

Visos viešosios paslaugos, taip pat ir administracinės, turi būti teikiamos remiantis lygių galimybių principu, reiškiančiu, kad jos turi būti vienodai prieinamos visiems Lietuvos Respublikos piliečiams, įskaitant ir žmones su negalia.
Siekiant išsiaiškinti kaip vertinamas administracinių paslaugų pritaikymas negalią turintiems asmenims Klaipėdos miesto savivaldybėje buvo atliktas kokybinis tyrimas – pusiau struktūruotas interviu. Kokybinio tyrimo metu apklausti asmenys, turintys klausos, regos ir judėjimo negalią. Tyrimo metu iš informantų buvo siekiama sužinoti jų patirtį gaunant administracines paslaugas.