Australų patirtis gerinant paslaugų prieinamumą kaimo vietovėse

Tiems, kurie ieško būdų, kaip kaimo vietovių gyventojams teikti tokias pat paslaugas kaip ir gyvenantiems miestuose, pavyzdžiu gali būti Naujojo Pietų Velso valstija Australijoje. 1997 metais pradėti steigti Valdžios prieigos centrai (angl. Government Access Centres) sėkmingai veikia jau beveik dvidešimt metų. Valdžios prieigos centrai buvo įkurti daugelyje kaimo vietovių visoje Naujojo Pietų Velso (toliau NPV) valstijoje, remiantis Valdžios prieigos programa (angl. Government Access Program). Ši programa pradėta 1997 metais, kaip skirtingų tiesioginio bendravimo (angl. face-to face) su klientais modelių bandymas, teikiant valdžios informaciją ir paslaugas kaime bei nutolusiose bendruomenėse. Pilotinė…